Næstved Byråd holder ordinære møder i 2021 på følgende tirsdage:
26. januar
23. februar
23. marts
27. april
25. maj
29. juni
31. august
21. september
12. oktober
9. november
21. december

Møderne holdes kl.18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

For alle ordinære byrådsmøder:

Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i Teatergade og på kommunens biblioteker.

Du kan se dagsorden til mødet fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra onsdag efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets møder online og se videooptagelser fra tidligere møder. Du kan også følge mødet på Facebook.

Spørgetid

Efter Byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst 30 minutter.

Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål, skal du indsende spørgsmålet til byraadspoergetid@naestved.dk eller pr. brev til Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved senest en uge inden mødet. Det er dog muligt at stille et spørgsmål mundtligt i spørgetiden.

Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om personlige forhold, sager af fortrolig karakter eller om sager, der er behandlet på det pågældende møde. Spørgsmål skal være korte og præcise.

Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

Byrådsmøde den 26. januar

Næstved Byrådsmøde den 26. januar 2021 kl. 18.30 vil blive afholdt som virtuelt møde på grund af COVID-19 (corona-virus). Der er derfor ikke adgang for offentligheden fysisk.

Du kan se dagsorden til mødet fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra onsdag efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets møder online og se videooptagelser fra tidligere møder. Du kan også følge mødet på Facebook.

Læs mere her

Foto: ABW