Hvordan kan vi få endnu flere medborgere til at bosætte sig i Næstved Kommunes skønne landområder? Og hvordan kan vi fastholde dem, der allerede bor her? Uanset om du har gode ideer og forslag til ovenstående spørgsmål, eller bare vil være med på en lytter, er man meget velkommen, når Landdistriktsudvalget I Næstved Kommune inviterer til borgermøde den 24. august i Centergården i Hyllinge.

Næstved Kommune har netop vedtaget en ny bosætningsstrategi, og den skal nu ud og leve – derfor har de brug for jeres hjælp til at omsætte strategien til konkrete handlinger, som skal tiltrække endnu flere borgere til vores kommune.

– Vi har i Landdistriktsudvalget glædet os meget til at få muligheden for at spille ind med konkrete ideer til udmøntningen af den kommende bosætningsstrategi. Bosætningsstrategien er for hele Næstved Kommune, men vi vil gerne være med til at sikre, at der også kommer et særligt fokus på, hvordan man kan styrke bosætningen i landområderne. Vi håber derfor, at mange vil deltage på borgermødet og hjælpe os med at udarbejde kvalificerede indsatser, som vi kan viderebringe til Økonomiudvalget, fortæller formand for Landdistriktsudvalget, Thor Temte.

Hvis du vil være med til at sætte dit præg på den kommende bosætningsstrategi, skal du sætte et kryds i kalenderen mandag den 24. august kl. 17.00-20.00. Borgermødet kommer til at foregå i Centergården i Hyllinge.

Inspiration fra Sorø og spændende workshop
Sorø Kommune har i flere år arbejdet meget aktivt med bosætning og tiltrækning af nye medborgere i landområderne, de kommer derfor og holder et inspirationsoplæg på aftenen.

Derudover vil I få præsenteret resultaterne af Næstved Kommunes egen bosætningsanalyse, som kaster lys over forskellige flyttemønstre både inden- og udenfor kommunegrænsen efterfulgt af en workshop, hvor I har mulighed for at udtænke og kvalificere jeres gode ideer, sammen med andre engagerede medborgere.

Den videre proces
Efter borgermødet vil Landdistriktsudvalget samle op på alle forslag til indsatser og udvælge, hvilke der skal sendes videre til Økonomiudvalget, som skal behandle bosætningsstrategien og dertilhørende handleplan i oktober.

Pressefoto