Det behøver ikke koste boligejere en formue, når de i de kommende år skifter til fjernvarme, fordi regeringens nye klimaplan udfaser brugen af naturgas.

I Næstved er byens fjernvarmeværk i gang med en stor udvidelse og lægger fjernvarmerør til 1.700 nye kunder over de kommende fem år.

De får alle tilbudt en meget billig løsning på at tilslutte sig fremtidens yderst miljøvenlige varme, som er målet i klimaplanen.

– I medierne vurderer økonomiske eksperter, at boligejere vil få store ekstraregninger på at skifte naturgas ud med for eksempel fjernvarme. Det er ikke tilfældet i Næstved, hvor vi har minimeret boligejernes udgifter drastisk, Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme, som er et andelsselskab ejet af kunderne.

Det samme kan også sagtens lade sig gøre andre steder i landet, vurderer han.

Gratis tilslutning og mere gratis
Kunder i fjernvarmens nye områder i Næstved by får tilbudt at blive tilsluttet gratis, hvis de melder sig til, imens gravearbejdet med at lægge fjernvarmerør er i gang. Det er en besparelse på 26.550 kr.

– Vi tilbyder også at betale de cirka 13.000 kroner, som kundens naturgasselskab skal have som kompensation og omkostninger ved at stoppe leveringen af varme. Det er to store udgifter, som gør det lettere for den nye fjernvarmekunde at tage et reelt valg, om de vil have miljøvenlig varme, oplyser direktøren.

Lejer i stedet for at købe
Boligejerens største udgift ved at skifte til fjernvarme er normalt indkøbet af et fjernvarmeanlæg, som skal afløse naturgasfyret. Den pris kan sagtens være 30.000-40.000 kroner, anslår Jens Andersen.

Også den udgift har Næstved Fjernvarme fundet en løsning på.

– Vi vil jo gerne have så mange fjernvarmekunder som muligt, fordi fjernvarme er meget miljøvenlig. Vi har derfor valgt at tilbyde alle vores kunder, at de kan leje anlægget af os, som del af et serviceabonnement, i stedet for at investere de mange penge selv. Den mulighed vælger langt de fleste, oplyser direktøren.

Succes med frivilligt valg
Udvidelsen i Næstved vil kunne øge fjernvarmeselskabets antal af kunder med 30 procent. Det er landets største nuværende fjernvarmeprojekt, kun overgået af en udvidelse i Horsens.

– Der er en vigtig forskel på udvidelsen i Horsens og vores i Næstved. I Horsens har kunderne pligt til at tilslutte sig fjernvarme. I Næstved er det frivilligt. Alligevel har vi en tilslutning på over 60 procent i Grimstrup-området i Næstved by, hvor vi lægger fjernvarmerør ned nu, slutter direktør Jens Andersen.

Bruger varme fra affald
Politikerne i Næstved har inden vedtagelsen af regeringens nye klimaplan sat et mål om at 90 procent af Næstved By skal forsynes med fjernvarme inden år 2035.

Fjernvarmen i Næstved består, som det eneste sted i Danmark, af 98 procent overskudsvarme fra affaldsafbrænding.

– Vi har drastisk minimeret boligejernes udgifter, når de skifter til fjernvarme, siger Jens Andersen, direktør for Næstved Fjernvarme. Pressefoto.
I Næstved er byens fjernvarmeværk i gang med en stor udvidelse og lægger fjernvarmerør til 1.700 nye kunder over de kommende fem år. Pressefoto.