Trives du med administrative opgaver, har du en naturlig nysgerrig tilgang til dit arbejde, og er du åben for at rykke enhed undervejs og dermed være vores interne ”brobygger”, er det måske lige dig de søger i Center for Arbejdsmarked.

I denne stilling får du mulighed for at få bred erfaring fra både kommunens kontrolgruppe, der arbejder med socialt bedrageri, og ydelsesenheden. Stillingen i kontrolgruppen løber indtil udgangen af maj 2022, hvorefter du overgår til ansættelse i anden enhed indenfor ydelsesområde, men fortsat i Center for Arbejdsmarked.

Begge enheder hører til i Rådmandhaven 20.

Dine opgaver i Kontrolgruppen vil bl.a. være at

Registrere og visitere anmeldelser
Gennemgå kontoudskrifter, skatteoplysninger, sociale medier samt diverse registre til opstart af en kontrolsag
Arbejde med adviser og registersager
Skrive referat af samtaler
Deltage administrativt i kontrolkampagner og projekter
Andre ad hoc-opgaver
Opgaverne du bliver overflyttet til efter maj 2022, vil være indenfor ydelsesområdet, jf. Lov om aktiv socialpolitik. Opgaverne vil blive tilpasset efter dit erfaringsniveau og hvor det giver mest mening at iværksætte brobygningsarbejde. De ønsker at bygge en stærkere bro mellem de to enheder og du vil, efter overflytningen til ydelsesenheden, have en særlig rolle med at indtænke fremskudt kontrol i ydelsessagsbehandlingen. Målet er, at færre sager ender som egentlige kontrolsager, men stoppes tidligere.

Vi tilbyder

En veletableret kontrolgruppe med et tæt samarbejde til kommunens afdelinger, Udbetaling Danmark, SKAT og politi
Et afvekslende og spændende arbejde
Et godt og positivt arbejdsmiljø
Gode interne udviklingsmuligheder
Mulighed for hjemmearbejdsdage

De forventer, at du

Kan indgå i en flyverfunktion med ansvar og engagement i en stilling, der skifter indhold undervejs
Har en kommunal baggrund eller erfaring fra lignende myndighedsområder
Har erfaring med aktuel lovgivning på kontrolområdet
Har erfaring fra arbejde med ydelser indenfor kontanthjælpsområdet
Har stærke administrative kompetencer og er god til at strukturere samt prioritere egne opgaver
Er en stærk kommunikator i både personlige og telefoniske borgersamtaler
Kan håndtere konfliktfyldte henvendelser
Har nemt ved at sætte dig ind i nye it-systemer
Har et godt humør og medvirker til at skabe et godt fællesskab

Læs mere her (ansøgningsfrist d. 11. januar 2021)

Foto: ABW