Igen i år holder Foreningen Frivilligcenter Næstved årsmøde hvor der bl.a. vil blive diskuteret mulige vedtægtsændringer. Årsmødet finder sted torsdag den 30. april 2015 kl. 19 i FuturaCaféen på Farigmagsvej 22 i Næstved.

Har man nogle forslag til vedtægtsændringer kan disse sendes til Frivilligcenter Næstved på ovennævnte adresse. Dagsordenen for foreningens årsmøde ser således ud:

  • Valg af stemmetæller
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Budget
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt

Inden mødet begynder, vil der være mulighed for at deltage i spisning fra kl. 17:30. Tilmeldelse til spisning skal senest ske den 21. april.

Screen Shot 2015-02-02 at 20.22.12