2021 markerer året, hvor Rønnebæksholm kan fejre sit 700 års jubilæum med alle i alle aldre. Dette vil Rønnebæksholm markere med diverse fællesskabsdannende aktiviteter både fysisk og digitalt og i løbet af året reflektere over stedets lange historie.

Hele 2021 vil bære præg af, at de forholder sig til Rønnebæksholms plads i tiden, både bagud – så langt som 700 år – og fremad. De er på Rønnebæksholm, et mikro-univers, hvor tider mødes, en lille kulturel biotop, midt i omgivelser, der har været og vil være i bevægelse gennem tid. De vil bruge året på at relatere samtiden til fortiden og fortiden til fremtiden med stedet som deres forstørrelsesglas.

Hermed introducerer de også Rønnebæksholm almanakken. Gennem året vil vi skabe nedslag i historien, der sætter Rønnebæksholm og samtiden i perspektiv af fortiden. De starter i året 1321, bl.a. med kildemateriale, samlet af Marie Tofts søster Franziska Carlsen.

Den fælles fortælling

Rønnebæksholm modtager meget gerne bidrag til den historie, vi alle er fælles om. Hvis du har materiale, viden eller anden information, der kan kaste yderligere lys over Rønnebæksholm og stedets plads i historie tager de imod med kyshånd. Bidrag sendes til: info@roennebaeksholm.dk

Læs mere her

Foto: ABW