Godt år for Næstved Fjernvarme. 745 nye kunder på 1 år har givet stor travlhed.

På en velbesøgt generalforsamling den 23. maj 2023 kunne formand Kristoffer Petersen oplyse, at 2022 havde været et godt år for Næstved Fjernvarme.

Selskabet har haft stor tilgang af nye kunder. 745 for at være helt præcis. Det svarer til at 3 nye kunder er blevet tilsluttet fjernvarmenettet hver eneste arbejdsdag i 2022. Det har givet stor travlhed og nogle kunder har måtte vente længere tid end normalt for at få fjernvarme.

”Vi glæder os over succesen og den tillid kunderne viser Næstved Fjernvarme ved at vælge os som deres varmeleverandør” udtaler Kristoffer Petersen.

Rent økonomisk fik selskabet et underskud på 0,7 mio.kr. mod et forventet overskud på 2,5 mio.kr.

”Set i lyset af de enorme stigninger der var på gasprisen i 2022, som ikke var indregnet i kundernes varmepris, er vi tilfredse med at underskuddet ”kun” blev 0,7 mio.kr. Kun en lille del af vores produktion består af gas, hvorfor stigningen i gasprisen har begrænset indvirkning på vores økonomi. I forhold til mange andre er vi godt stillet i den situation.” fortsætter Kristoffer Petersen.

Ligesom priserne for mange andre energiselskaber har varmeprisen i Næstved også været på en rutsjetur i både op- og nedadgående retning.

I september måned 2022 udmeldte vi en prisstigning pr. 1. januar 2023 på 32% for et standardhus på 130 m2, der bruger 18.100 kWh svarende til en varmepris på 18.968 kr. Den prisstigning blev dog aldrig effektueret, da gasprisen frem mod december faldt, hvorfor vores pris pr. 1. januar 2023 ”kun” blev 15.838 kr. for et standardhus. I årets første måned faldt gasprisen yderligere, hvorfor vores varmepris pr. 1. april 2023 blev nedsat til 13.923 kr. for et standardhus.

”Vi er glade for at vi fik standset ”blødningen” og faktisk ender ud med en varmepris for et standardhus, der er 450 kr. lavere end prisen i 2022. Det er de færreste energiforbrugere i Danmark der er sluppet så billigt igennem vinterens energikrise. Vi står nu med en fornuftig varmepris, som er konkurrencedygtig. Hvilket er vigtigt når vi i den kommende tid forhåbentlig skal ekspandere yderligere.” siger Kristoffer Petersen.

 

Siddende bestyrelsesmedlemmer Ingeniør og Contract Manager Peter Frederiksen, Arkitekt og virksomhedsejer Birgit Rasmussen og direktør for BoligNæstved Mogens Sandahl blev alle genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Bestyrelsen består i øvrigt af forstander Kristoffer Petersen, ingeniør Jens Møller, ingeniør og direktør Lars Fischer og byrådsmedlem Hanne Sørensen.

Direktør Søren Kongshøj Marcussen og Tandlæge Betina Bille blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Generalforsamlingen måtte tage afsked til selskabets mangeårige statsautoriserede revisor Lynge Skovgaard, som går på pension. Formand Kristoffer Petersen takkede Lynge for et godt samarbejde og ønskede ham held og lykke i fremtiden.

Bestyrelsens fulde beretning er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Foto: Næstved Fjernvarme