I år er det 100 år siden, at kvinder fik valgret i Danmark, og det bliver markeret i hele landet hen over sommeren – også her i Næstved. Fejringen kulminerer i grundlovsweekenden den 5.-8. juni, og formålet med fejringen er at synliggøre centrale danske værdier som demokrati, ligestilling og samfundsdeltagelse.

Ved grundloven af 1849 blev Danmark et demokrati, men store grupper af Danmarks befolkning havde ikke stemmeret. De blev kaldt de fem F’er: Fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige. I 1880’erne begyndte kampen for kvindernes valgret, og i 1915 blev den indført ved en grundlovsændring. I år kan man altså fejre, at det er 100 år siden, at der reelt blev indført demokrati i Danmark – at det er 100 år siden, at kvinder, på lige fod med mænd, har haft valg- og opstillingsret.

I Næstved markeres 100 året gennem følgende aktiviteter:

Maj
Campingkvinder af Marit Benthe Norheim. Værket er en rullende skulpturel installation, der består af fem campingvogne skabt i beton, der udfordrer de kvindelige arketyper i et feministisk formsprog og lægger op til provokation, fordybelse og refleksion. Udstillingen vises på Rønnebæksholm fra maj til september.

Udstilling på Næstved Bibliotek, der handler om de centrale personer, der kæmpede for danske kvinders ret til at stemme, og begivenhederne der ledte op til vedtagelsen af kvinders valgret i 1915. Udstillingen står fra den 27. maj – 8. juni.

Juni
Foredrag med lokalhistoriker Rasmus Nielsen på Næstved Bibliotek, tirsdag den 2. juni kl. 17. Han vil fortælle historien om det lokale ægtepar Fredrik og Mathilde Bajer, der var blandt forkæmperne for kvinders stemmeret i Danmark.

Historisk artikel om Dansk Kvindesamfunds lokale afdeling i Næstveds arbejde op til junigrundloven og kvindevalgretten. Artiklen publiceres op til 5. juni på arkivets hjemmeside og evt. i Næstved-Bladet.

Sankt Hans på Rønnebæksholm: Båltale om kvinder og ligestilling ved Nina Groes formand for KVINFO.

August
Billedkunstneren Jette Gejl vil, sammen med tre andre kunstnere, lave en middag, hvor alt, fra dug, bord, service, samtalekort (en art samtalesalon) er skabt af kunstnerne, og hvor alle objekter har reference til et maleri fra 1915, der omhandler stemmeretten.

Ungdomsskolen afholder en samtalesalon med temaet “100 året for kvinders valgret – med en skæv vinkel”.

September
Abstrakte kvinder af Else Alfelt og Marianne Grønnow. Udstillingen er om to enere på den danske kunstscene, der på tværs af tid og forskelligheder i udgangspunkt og udtryk, arbejder med abstraktionen på en måde, som ikke havde, og ikke har, deres samtids bevågenhed. Udstillingen turnerer i Danmark og er sat i gang på baggrund af fejringen for 100 året. Den kommer til Rønnebæksholm fra september til december.

Campingkvinder banner