Næstved Kommune oplever – på lige fod med landets andre kommuner – at fradraget for december i forbindelse med udbetalinger til borgere på supplerende forsørgelsesydelse desværre ikke registreres korrekt i Kommunernes Ydelsessystem (KY) ved årsskiftet.

Det vedrører kontanthjælpsmodtagere, borgere på uddannelseshjælp og integrationsydelser samt borgere på ressourceforløb, som plejer at indsende lønsedler eller info om lønindtægt til Næstved Kommune.

Det skal du gøre

Derfor skal du, hvis du er på supplerende forsørgelsesydelse, sende os dine lønsedler for december måned senest den 28. december 2022, så vi kan beregne din ydelse korrekt.

Hvis du ikke har nogen lønindkomst i december, men er på supplerende ydelse, skal du også skrive til os med info omkring dette.

Du skal sende dine lønsedler via denne selvbetjeningsløsning. Du kan også sende dem via linket her.

Du kan ikke anvende den fysiske postkasse i Rådmandshaven, da denne ikke bliver tømt mellem jul og nytår. Derfor er det vigtigt, du sender dine lønsedler som digital post.

Hvis vi ikke kan nå at indberette ydelsen til udbetaling i december, kan vi heller ikke ændre på skatten i januar (for december ydelsen). Det vil betyde, at du mister dit fradrag for december.

Du kan eventuel kontakte SKAT for at høre nærmere, om de kan lave en skatteregulering i forbindelse med dit ubrugte fradrag for december 2022.

Kilde

Foto: ABW