Dit Næstved har bedt den nye kommunalbestyrelse besvare tre spørgsmål. Hvor står Næstved stærkest? Hvor er der ting der udfordrer os? Hvis du skulle vælge to ting, som er det vigtigste fokus i 2022 –  hvem/hvad og hvorfor?

Jette Leth Buhl, medlem af Næstved Byråd for SF, lægger ud.

Næstved står stærkest på natur og progressive landdistriktsmiljøer hvor der er attraktivt at bo. Vi skal værne om vores fine naturområder i den geografisk store kommune. Vi gør det allerede godt med genslyngninger af åer og vandløb, skovrejsning og naturgenopretningsprojekter mange steder i kommunen. Vores naturturisme er i fremgang og vores udviklingsområder skal sikres at være attraktive for nye borgere. Ved at sikre skoler og daginstitutioner i landdistrikterne og sikre mødesteder og økonomi til det lokale foreningsliv- forøger vi tiltrækning af familier og gode aktive miljøer i vores kommune.

Vi er udfordret på ældre, børn, skole og handicapområdet. Her er der behov for nytænkning og for at afbureaukratisere de indsatser drev er behov for.
For mange unge kommer ikke godt igennem skolelivet – det kan vi se på antallet af unge der ikke kommer videre på ungdomsuddannelserne. Her er der brug for en mere praktisk/teoretisk og hurtig handling fra kommunens side. Den mentale sundhed skal i fokus i skole og daginstitutionsmiljøer.
Ældreområdet lider af mangel på personale – det er en udfordring vi deler med mange andre kommuner. bedre arbejdsmiljøer og bedre muligheder for fleksibilitet i arbejdslivet er noget af det der kan bidrage til at det bliver mere attraktivt at arbejde i ældreområdet.

De vigtigste fokusområder i 2022 er at arbejde mere proaktivt med den grønne omstilling i vores egne forvaltninger og i samarbejde med borgere og virksomheder. Det kan bringe kommunen videre på de overordnede linjer .
Kernevelfærden – som nævnt tidligere, har brug for at vi gentænker løsninger tæt på og sammen med borgerne. Det gælder i ældre, handicap og børn og skoleområderne.
Kommunen skal være der med hjælp og støtte når borgerne har behov – det er her vi understøtter vores medborgere på den bedste måde .

Jette Leth Buhl. Foto: Næstved Kommune