Borgerne i de 6 AffaldPlus-kommuner er gode til at sende deres madaffald til genanvendelse. Faktisk er det en af de typer affald, vi er allerbedst til at sortere.

Når du hjemme i køkkenet møjsommeligt sorterer gulerodsskræller, kødrester og osteskorper fra dit restaffald, så er du ikke den eneste. Vi er nemlig mange, der flittigt bruger den grønne køkkenspand til madaffald. En typisk husstand i AffaldPlus-området sender hvert år ca. 146 kg madaffald til genanvendelse. Det betyder, at affald, som tidligere blev brændt, nu gør nytte som biogas og gødning.

Og dine madrester betyder faktisk noget i det store billede. For samlet set sender vi i AffaldPlus-området hvert år over 21.000 tons madaffald til genanvendelse. Energiindholdet i den mængde affald svarer til, at vi kan dække 7.875 gennemsnitsdanskeres årlige elforbrug. Set på en lidt anden måde kan vi med den mængde energi holde over 68.000 køleskabe kørende i et år eller vaske mere end 12,6 mio. tøjvaske. Samtidig får vi også gavn af gødningsindholdet i madaffaldet i form af fosfor. Det svarer til, at vi kunne gøde over 683 hektarer landbrugsjord – eller det samme som næsten 1000 fodboldbaner.

Den lille grønne er flyttet ind Det er kun godt 3 år siden, at den lille grønne madspand flyttede ind i vores køkkener. Og hos mange har den endda fået fast plads på køkkenbordet. Det er super, for undersøgelser tyder på, at jo nemmere spanden er at komme til, jo mere bliver den brugt. Vores tal viser, at ca. 3 ud af 4 kilo madaffald sorteres fra. Det er en såkaldt ”sorteringseffektivitet” på 75 % – her overgår vi kun os selv, når vi sorterer glas, hvor sorteringseffektiviteten ligger på over 90 %.

Men vi vil selvfølgelig også gerne have fat i de sidste 25 % af madaffaldet, selvom det måske er noget af det, der kræver lidt ekstra af os. Især kan vi se, at flydende rester som olie og fedt ofte ryger ud sammen med restaffaldet, selvom det sagtens – med en ekstra pose omkring – kunne lægges i madspanden. Eller madrester fra din tallerken, som måske ved afrydningen ryger i restaffaldet sammen med tandstikker og servietter. Men hver gang vi kan sende madaffaldet til genanvendelse frem for til forbrænding, recirkulerer vi vigtige næringsstoffer og producerer grøn energi. Husk derfor, at madaffald er alle former for rester fra din mad – stort som småt, flydende og fast!

Læs mere om, hvordan du sorterer på www.affaldplus.dk/ram-plet

Foto: ABW