Dit Næstved har bedt den nye kommunalbestyrelse give deres holdning til 3 spørgsmål. 2. Viceborgmester Jørgen Christiansen, Socialdemokratiet, svarer her.

Hvor står Næstved stærkest?
Næstved Kommune står stærkt ved at vi efter kommunalreformen fik samlet fire mindre nabokommuner med den gamle Næstved kommune, det betyder at vi blot har et stort bysamfund, og et stort område med mindre landdistrikter udenom storbyen. Det var den tidligere borgmester Henning Jensens fortjeneste netop han stod i spidsen for at sikre den struktur vi har i dag, vi ser mange kommuner hvor flere store “hovedbyer” nu er samlet i en kommune med internt fnidder og hvor de slås indædt om midlerne. Henning Jensens forarbejde har gjort at vi i Næstved har haft, og stadig har mulighed for at holde fokus, og dermed sikre en positiv udvikling for Næstved.

Næstved står stærkt ved at vi politikere fortsat holder fokus og er helhedsorienterede:
Vi er nu en kommune med flere end 80 forskellige uddannelser, altså vi tiltrækker også unge mennesker hvor mange bliver hængende bosætter sig og stifter familie. Vi står stærkt med et rigt kulturliv, en fantastisk natur med kyststrækninger her i Sjællands største kommune målt på areal. Vi har den laveste kommuneskat af samtlige nabokommuner, og nye tilflyttere får mange kvadratmeter for pengene når de køber bolig. Næstved er også handelshovedstaden i syd dette med en god gammel og hyggelig handelsstad i midtbyen, men også med storcentre og snart kæmpe boksbutikker som fortsat vil tiltrække handlende fra det meste af Sjælland og øerne. Vi har i Næstved også besluttet at bevare skolerne i vores landdistrikter og det er vigtigt da dette er selve livsnerven i vores mindre lokalsamfund, dette både i forhold til bosætning, foreningslivet, erhvervslivet, kort sagt det gode liv på landet.

Hvor er der ting der udfordrer os?
Infrastrukturen er en udfordring, nu ved vi at Rønnede motorvejen kommer men tidshorisonten er langt ude i fremtiden. Vi bør allerede nu samle os i kampen for den sjællandske tværforbindelse, altså motorvejsstrækningen mellem Næstved og Slagelse. Denne forbindelse vil binde Sjælland sammen, så jeg vil appellere til at alle gode kræfter sættes ind for at lægge pres på den til enhver tid siddende regering. Det være sig lokalpolitikere, erhvervslivet, de faglige organisationer M.fl.

Vi har også en opgave i ikke at tale Næstved kommune ned. Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække borgere udefra hvilket betyder penge i kommunekasse, så er det en udfordring at lokale politikere konstant taler Næstved kommune ned og det ofte for personligt at fremstå godt. Det har en afgørende psykologisk betydning da tilflyttere også læser aviser inden de bestiller flyttebilen.

Det vigtigste fokus i 2022

At det nye byråd bliver rystet godt sammen og at hver enkelt indgår i et forpligtende samarbejde, hvor den enkelte politiker føler sig set, hørt og forstået. Det vil være til gavn for borgerne i Næstved kommune, valgkampen er ovre holdet er sat, og nu handler det om samarbejdet til gavn for borgerne i Næstved kommune.

Velfærdsområderne er udfordret, vi har en udfordring med det evigt voksende bureaukrati. Den udfordring skal vi have gjort noget ved, løser vi denne opgave vil det frigive flere ressourcer til de borgernære opgaver. Dette gælder på alle velfærdsområder for borgere fra vugge til krukke!

Herudover er det som altid vigtigt at have fokus på medarbejdernes trivsel, og i vores kommune har vi mere end 7000 ansatte her er der løbende behov for efter- videreuddannelse og et generelt fokus på arbejdsmiljøet.

Jørgen Christiansen. Foto: Næstved Kommune