Alle skolens elever deltager i emneugen, som lærere og pædagoger har forberedt sig på sammen med eleverne i de sidste 4-5 måneder. Hver klasse har udvalgt sig ét af de 17 verdensmål, som de skal fordybe sig i ved at arbejde innovativt. Der kommer til at foregå en masse spændende aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for at arbejde på andre måder, end de kan i dagligdagen.

Det er en meget omfattende og stor opgave at stable denne uge på benene. Den mest omfattende emneuge, der har være på afd. Herlufmagle i flere år.

Udvikling af nye lege

Eleverne i 2.A skal forsøge at udvikle lege, der styrker fællesskab og deltagelse af alle.
Der arbejdes med udgangspunkt i historien “Milton og de Superstærke Venskaber”, der er en del af serien Milton og de 17 Verdensmål. Eleverne skal arbejde med en innovativ opgave, hvor de skal skabe lege, der styrker fællesskab og deltagelse af alle. Det er nemlig en forudsætning, at alle niveauer i samfundet arbejder sammen, hvis verdensmålene skal nås – det samme gælder alle verdens lande.

Virtual Reality – ansvarligt forbrug og produktion

Eleverne i 5. A har op til ugen arbejdet med Verdensmålene og her har de stiftet bekendtskab med Victoria. Victoria på 12 år er hovedpersonen i bogserien Victoria & Verdensmålene, der formidler viden om de 17 mål i en blanding af fiktion og fakta.
Forfatteren Jesper Tornbjerg har bedt eleverne i 5.a på Susåskolens afdeling Herlufmagle om hjælp. Han skal i gang med at skrive den næste bog om ansvarligt forbrug og produktion. Udfordringen til de kreative børn, der selv er på alder med Victoria, går på at hjælpe forfatteren til at finde konkrete eksempler på handlinger de og Victoria kan gøre.

I en kreativ proces skal eleverne dykke ned i målet og finde gode løsninger på verdensmålets udfordringer som bliver en del af bogens fortælling. Og forfatteren kan godt forvente at møde nutidens unge på deres banehalvdel. Der er nemlig lagt op til et arbejde, hvor eleverne formidler ved hjælp af virtuelle fortællinger. Eleverne, der fortsat arbejder hjemmefra, for udleveret VR-headset, så de er klar til at opleve og formidle med virtual reality

Bidrag fra flere sider

For at få det hele til at hænge sammen, har Fonden for Entreprenørskab givet et flot stort tilskud til projektet. Via dette tilskud har det været muligt at lave en aftale med Rikke Falkenberg Kofoed fra ”Leg med IT”. Rikke Falkenberg Kofoed er én af de mest vidende i Danmark i forhold til at arbejde innovativt med Verdensmålene, og sammen med skolens lærere og pædagoger har hun udviklet de mange aktiviteter, der kommer til at foregå på skolen.

Målet med det hele er dels at skabe viden hos eleverne om Verdensmålene, at de lærer at forholde sig til den verden, de er en del af. Men mindst lige så vigtigt er det, at de får mulighed for at arbejde innovativt i de mange processer de skal igennem.

I øvrigt samarbejder vi med Verdens Bedste Nyheder. Og der vil deltage en Verdensmål Ambassadør fra Verdensmål Akademiet i løbet af ugen.

FN’s verdensmål

Udgangspunktet for emneugen er FN’s 17 Verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Pressefoto