Vinderne er fra venstre: Søren Grothe Petersen, formand for Sydsjællands Ørredfond (2. pladsen), Tine og Tommy Nielsen, Hyllinge (3. pladsen) og Nina og Niels Rasmusen, Spjellerupgård (1. pladsen). Pressefoto.

Miljø- og Naturprisen går til en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, der har formået at integrere respekten for miljø og natur i sin virksomhed eller gerning – eller på anden vis har gjort en særlig indsats for miljøet og naturen i Næstved Kommune.

Prisen kan både tildeles for en mangeårig indsats eller for en specifik aktivitet eller et event.

Vådområde åbent for alle
Miljø- og Naturprisen 2021 gik til Nina og Niels Rasmusen fra Spjellerupgård. De har været den afgørende faktor for, at der er blevet etableret et stort vådområde ved Bjørnebækken nær Bjørnebæk Strand. Området er blevet skabt i et godt samarbejde mellem Nina og Niels Rasmussen og Næstved Kommune.

Nina og Niels Rasmussen er vindere af prisen på grund af, at de er gået meget konstruktivt ind i projektet, som er gennemført ved frivillige aftale. Projektet er et godt eksempel på et offentligt-privat-partnerskab. Samtidig kan offentligheden se projektet, og dermed kan det inspirere andre til at følge det gode eksempel. Endelig reducerer projektet kvælstofudledningen.

Vådområdet har skabt et rigt fugleliv. Der er ca. 100 forskellige fuglearter i området. Blandt andet sølvhejre, havørn, bramgæs, grågæs, traner og forskellige ænder, herunder den sjældne halsbåndstroldand.

Nina og Niels Rasmussen konstruktive tilgang til projektet har gjort, at der er fundet en god balance mellem offentlig adgang via sti og fugletårn, fortsat landbrugsdrift og hensyn til natur og dyreliv.

Flere fisk og bedre vandløb
Søren Grothe Petersen, formand for Sydsjællands Ørredfond, fik andenpladsen.

Søren Grothe Petersens fokus er på fisk og særligt ørred. Men det gode lystfiskerliv hænger tæt sammen med gode forhold for naturen, hvor fiskene jo gerne skulle have det godt.

Søren Grothe Petersen har i mange år arbejdet for at forbedre vandløbene i kommunen og dermed styrke fiskebestanden. Blandt i samarbejde med de unge i FGU Midt- og Østsjælland, som har været med til at udsætte ørred.

Søren Grothe Petersen og Ørredfonden var også med til at kaste gamle juletræer i Susåen. Der var dog en mening med galskaben, da træerne skulle skabe gydeplads og skjul for helt. Helten i Susåen er en unik fiskeart for Sjælland.

Udover det rent praktiske med fiskeudsætninger arbejder Søren Grothe Petersen og Ørredfonden også på generelt at forbedre vandløbene. Blandt andet gennem den mere formelle proces i Vandrådene og påvirkning af “Bekendtgørelse om fredningsbælter på Sjælland”.

Næstved Kommune hædrer Søren Grothe Petersen for hans store faglig viden om naturen, fokus på at få aktiveret de unge og formidling omkring lystfiskere og vandmiljø. Godt lystfiskeri og god natur går hånd i hånd.

10.000 træer og et rigt dyreliv på 3. pladsen
Tine og Tommy Nielsen fik 3. pladsen for deres arbejde med at skabe et skønt område omkring deres ejendom. De har i flere omgang købt jord omkring deres ejendom og omdannet dele af denne til natur. I alt er der plantet omkring 10.000 træer i området. Der er blandt andet etableret flere grønne ”åndehuller” i området, frugttræer med føde til de vilde dyr og etablereret to søer. Og en tredje sø er på vej.

De har skabt det af egen drift og har selv stået for hele projektet. Og betalt af egen lomme.

Der er kommet et rigt dyreliv i området Der har været en ynglende rørhøg ved et af søerne. Den byggede en kæmpe rede på 2 meter i diameter med siv fra rør fra søens vegetation. Søerne tiltrækker i det hele taget rovfugle, grågæs, blishøns, gråænder mv. Samtidig høres der ofte en større koncert fra søerne når grøn frø mv. kvækker løs.

Tine og Tommy har skabt et naturskønt åndehul for dyr og fugle. Og til glæde for de mennesker, som kommer forbi, da eksempelvis Fodsporet går forbi en del af den nye natur.

Om uddelingen af prisen
Prisen blev uddelt søndag d. 12. september kl. 10.30 i Rådmandshaven i Næstved by, som en del af det offentlige arrangement på Naturens Dag. Ved uddelingen deltog blandt andet borgmester Carsten Rasmussen, medlemmer af bedømmelsesudvalget og de tre bedst placerede kandidater.

Borgerne i Næstved Kommune har kunnet byde ind med gode kandidater til prisen. Bedømmelsesudvalget har i alt behandlet 17 forslag, som omfattede virksomheder, foreninger, institutioner, landbrug og borgere.