Tre gange om ugen er der nogen, der er tæt på at blive ramt af et tog i en jernbaneoverkørsel. Nu sætter transportminister Benny Engelbrecht gang i en landsdækkende kampagne, der skal mindske antallet af ulykker og farlige situationer ved jernbaneoverkørsler.

Tog ved overkørsel, foto: RfST

“Jeg har set mange mennesker være tæt på at dø, uden at jeg kunne gøre noget”. Sådan siger lokomotivfører Hans i en ny landsdækkende kampagnefilm, der skal få flere trafikanter til at være opmærksomme og følge reglerne, når de passerer en jernbaneoverkørsel.

I løbet af ti år har 27 mennesker mistet livet i jernbaneoverkørsler. Og tre gange om ugen er et tog eller en letbane lige ved at ramme et køretøj eller en person i en overkørsel.

En meget stor del af ulykkerne sker, fordi trafikanterne er uopmærksomme, ikke ser sig for, eller bliver utålmodige og kører uden om bommene, selv om de stadig er nede.

– Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for at øge opmærksomheden om vores adfærd ved jernbanekørslerne. Tallene taler deres tydelige sprog: Når tre personer eller biler hver eneste uge er tæt på at blive ramt af et tog eller en letbane, fordi de ikke ser sig for; ja, så har vi et alvorligt problem, vi skal have løst. Jeg håber derfor, at kampagnen her kan være med til at skærpe opmærksomheden, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den landsdækkende kampagne om sikkerhed ved jernbaneoverkørsler er blevet til på initiativ af transportministeren og er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Banedanmark. Se kampagnefilmen på: www.sikkertrafik.dk/jernbane

Der kan komme flere tog
Når nogen vælger at køre eller gå over sporet, selv om bommene er nede eller på vej ned, så er det ofte fordi, de tror, at de kan nå det, før toget kommer. Men et tog kan komme med meget høj fart, og kan ikke undvige og skal desuden bruge 300-1000 meter på at standse. Derfor er det meget vigtigt, at man altid respekterer skiltning og advarselssignaler og er forsigtig, når man skal krydse en jernbaneoverkørsel. Ellers kan det føre til ulykker eller nærved-ulykker, der også er enormt psykisk belastende for lokomotivførerne.

Nogle gange kan der gå et stykke tid, fra toget er passeret, til bommene går op. Det kan skyldes, at der er flere tog, der skal passere, mens bommene er nede. Så selv om man bliver utålmodig, må man aldrig tage chancen og krydse sporet.

– Man skal aldrig lige prøve at tage chancen og smutte over, for toget kan komme med meget stor fart og kan ikke nå at stoppe. Så sænk farten og se dig altid godt for, og hvis der er advarselssignaler og bomme, så respekter dem, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Stop, se og lyt efter tog
De fleste jernbaneoverkørsler i Danmark er sikret med både klokke, lyssignaler og bomme, der advarer trafikanterne om, at toget nærmer sig. Men der findes også jernbaneoverkørsler, der ikke har bomme eller advarselssignaler. De findes typisk på mark- eller skovveje, hvor få trafikanter krydser sporet. Ved disse såkaldt usikrede overkørsler tuder lokomotivføreren i hornet, når toget nærmer sig. Når man vil krydse en af de usikrede jernbaneoverkørsler, skal man derfor stoppe helt op og både se og lytte efter tog, inden man går eller kører over.

Husk: Respekter altid signaler og bomme (kilde: Rådet for Sikker Trafik)
• Når du nærmer dig en jernbaneoverkørsel, skal du afpasse hastigheden, så du kan nå at standse, hvis der kommer et tog.
• Du må aldrig krydse en jernbaneoverkørsel, hvor lyset blinker, klokken lyder, eller hvor bommen er nede eller på vej ned. Heller ikke selv om du synes, der går lang tid, før toget kommer – eller hvis du bliver utålmodig, efter toget er kørt forbi. Der kan komme et tog mere.
• Du må først krydse jernbanen, når bommene er helt oppe, og når lyset er holdt op med at blinke.
• Hvis du skal krydse en usikret overkørsel (dvs. en overkørsel uden advarselslys, klokke eller bomme), skal du stoppe op og se og lytte efter tog, før du krydser sporet.