Fra mandag den 3. april til onsdag den 31. maj udstiller den lokale billedkunstner Rune Larsen et udvalg af sine malerier på Glumsø Bibliotek.

Rune Larsen bor i Fensmark og er forhenværende fritidspædagog på Holmegårdskolens SFO og nu på efterløn. Det giver tid til bl.a. at male de farverige malerier på lærred med akrylfarver.

– Når jeg maler, så leger jeg med tilfældige strøg af linjer og felter med farver, som efter flere omgange, gradvist omformes til noget genkendeligt, f.eks. et dyr eller et landskab. Jeg indpasser de første abstrakte linjer og former, så det genkendelige tager delvis form, men uden at ødelægge mine første tilfældige og abstrakte idéer, fortæller billedkunstner Rune Larsen.

Balance mellem det tilfældige, abstrakte og det genkendelige
Ifølge Rune Larsen skal der være balance mellem det tilfældige, abstrakte og det konstruerede genkendelige. Ofte skaber han et maleri med et motiv, som kan fortolkes både abstrakt og som noget genkendeligt. På den måde får f.eks. et dyr sin egen historie og bliver ikke bare en genfortælling af noget, man har set masser af gange.

Maleriet som en dekoration
Det sker også, at maleriet forbliver abstrakt og fantasien får frit spil.

– Man behøver dog ikke at lede efter motiver, og man kan på en måde bare betragte maleriet som en dekoration, siger Rune Larsen, som har set det som en spændende udfordring også at skulle udstille på bibliotekets børneafdeling.

– Maleriet er helt for min egen skyld. Jeg leger og undersøger former og farvers virkninger på det hvide lærred, slutter Rune Larsen, som dog håber, at beskueren får en oplevelse, ved at se på maleriet.

Det er Rune Larsens første rigtige udstilling, bortset fra to malerier, der blev udstillet på Næstved Bibliotek i X-rummet i januar 2023 sammen med kunstnergruppen KUBA.

Udstillingen på Glumsø Bibliotek kan ses i bibliotekets åbningstid.

 

Grøn høne. Foto: Rune Larsen.