Af Connie Skov Hansen, på vegne af AOF Næstved & Susålandet

Vagn Karlshøj Petersen er ikke hos os længere. Vagn er død efter kort tids sygdom.

Vagn har været en vigtig del af AOF Næstved & Susålandet lige siden jeg tiltrådte som skoleleder i 2008. Længe inden da var han min allerbedste ven, og sammen brændte vi for at udvikle, skabe og afholde folkeoplysende og kulturelle aktiviteter.

Vagn gik aldrig på pension, han var i fuldt vigør, næsten lige til det sidste og det var netop sådan han gerne ville have det. Han havde to store interesser, som han brændte for. Det var hans arbejde som revisor hos Brian i Revisions-Centret og sin fritid hos AOF Næstved & Susålandet.

I løbet af de mange år hvor vi sammen arbejdede for AOF Næstved & Susålandet, kom Bodil til og vi blev til et uadskilleligt trekløver. Der er sjældent gået en eneste dag hvor vi ikke har været sammen på kryds og på tværs.

Vi står på tærsklen til en ny sæson og to sommerhøjskoler, som vil bære meget stort præg af at Vagn har haft indflydelse på planlægningen. Vi vil i dyb respekt, sørge for at den kultur, som vi i AOF Næstved & Susålandet, sammen med Vagn har skabt, skal leve videre. I årets sommerhøjskole har han f.eks. inspireret til tirsdagens foredrag om dansk landbrug og Næstveds rolle i fødevareforsyningen til tyskerne. 

Vi har mistet en trofast og loyal hjørnesten i vores aftenskole. Vagn var højt elsket og vil blive voldsomt savnet.

Æret være Vagns minde.

Vagn bliver bisat i Holsted kirke, lørdag den 15. juli kl 11

Vagn Karlshøj Petersen. Foto: AOF Næstved & Susålandet