På genbrugspladserne i Næstved, Haslev, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg indsamler man nu tekstiler. Det oplyser AffaldPlus i en pressemeddelelse.

Tekstiler må ikke forveksles med “tøj og sko”. Tøj og sko kan genbruges af andre, mens tekstiler er for slidte og dårlige til direkte genbrug. Tekstiler kan f.eks. være slidt og hullet sengetøj, gardiner, telte, tøj, håndklæder og syntetiske dyner og puder. Indsamlingen indføres på samtlige pladser i løbet af 2020.

Fra hullet sengetøj til akustikplader og varmeisolering
De tekstiler, der er for dårlige til at gå videre til genbrug, sorteres fra, så tekstil-fibrene i stedet kan bruges til fremstilling af akustikplader og varmeisolering. I et EU-projekt har man arbejdet tæt sammen med bl.a. arkitekterne fra Lendager om udvikling og virksomheden Convert A/S, der fremstiller pladerne.

Sammen med arkitektfirmaet Lendager og Rambøll deltager AffaldPlus i et større EU-finansieret projekt, som skal afdække, hvor meget ”rest-tekstil” der gemmer sig i affald til forbrænding.

2.240 ton tekstil går op i røg
Hvert år forbruger en dansk gennemsnitshusstand 26,9 kg tøj og 5,5 kg boligtekstiler som gardiner, sengelinned og gulvtæpper – i alt 32,4 kg tekstiler. Næsten halvdelen, knap 16 kg, ryger i skraldespanden eller småt brændbart.

16 kg lyder måske ikke af meget, men for alle AffaldPlus-kommunerne tilsammen betyder det en samlet mængde på 2.240 ton, eller ca. 450 fyldte skraldebiler, som det koster over en million at brænde af om året. Fremstilling af helt nye fibre er meget miljøbelastende. F.eks. skal man bruge 81.600 liter vand, 360 m2 jord og 139 kg ikke-biologiske materialer, som f.eks. kunstgødning, til at fremstille 12 kg bomuld. Hertil kommer, at 60 kg god muld vil forsvinde som følge af, at jorden dyrkes og ikke har den naturlige bevoksning til at holde på den. Så kan man i stedet fremstille af kasserede tekstiler, er der meget at hente.

”Rest-tekstil” i byggeri
EU har som mål, at alle EU-lande i 2025 skal have indført separat indsamling og genanvendelse af tekstilaffald, men man starter altså allerede nu i form af det EU-finansierede projekt med navnet FUTURE.

”Rest-tekstil” er tekstiler, der ikke umiddelbart kan genbruges eller genanvendes, men der kan sagtens være andre anvendelsesmuligheder. F.eks. vil Lendager eksperimentere med at bruge fibrene fra tekstil i byggeri i form af plader til lyd- og varmeisolering.

AffaldPlus-tiltag
Indsatsen bliver bl.a. særlige containere til tekstilaffald på genbrugspladserne samt et nyt og forbedret sorteringsanlæg til at sortere tøj og tekstiler. De kommuner, der indsamler storskrald, opfordres til at bede borgerne stille tekstilaffald ud til storskrald.

Hvis det lykkes at få udsorteret omkring 1.600 ton, vil det give en årlig reduktion i forbrændingsomkostninger på godt 850.000 kr., penge som kan være med til at finansiere sorteringen og indsamlingskonceptet.

Foto: ABW