På en varm sommerdag var Dit Næstved på tur i den vilde Rådmandshave. Der er 10 demo-haver i Rådmandshaven, der viser hvordan græs kan omlægges til vild have. I haverne finder man også kvashegn og insekthoteller, der alt sammen er med til at forbedre levevilkårene for insekter, fugle og smådyr.

Mange af planterne er vilde planter, der gennem tusindvis af år tilpasset de dyr og insekter, der lever i Danmark. Lige nu blomstrer mange af stauderne, som kommer fra andre dele af Europa, men er af samme planteslægter og familier, som vi har i Danmark. De har lidt flottere farver eller lidt længere blomstring end deres vilde slægtninge. Blomstringen er ligesom kvasbunker og brændestabler til stor gavn for insekterne. 

Blandt blomsterne finer man det lange græs der giver ly og læ til en masse insekter. Græsset slås kun nogle få gange om året og gerne ujævnt.

Ca. 2000 m2 af byparken omdannet til vild natur, som fungerer som inspiration til villahaver. 

Foto: SDL