Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Næstved arrangerer en række udflugter i naturen i juni.

5. juni. Guidet blomstertur på Enø. 
Grundlovsdag er igen i 2015 ”Blå Flag dag” på Enø. Fjordhuset hejser sammen med Friluftsrådet og Næstved Kommune det Blå Flag over Enø strand kl. 13.

7. juni. Vandhulstur på Næstved Øvelsesterræn. 
Deltagerne vandrer gennem Skytteskov til det åbne område ved to små spændende søer.

14. juni. De vilde blomsters dag. 
Oplev en strandeng med høslet og leslåning, havevandring med ukrudt og andet i et pragtfuldt område ved Karrebæk Fjord.

21. juni. Cykeltur på Fodsporet. 
Fra Herlufholm triller deltagerne stille rolig ud af fodsporet og kikker på plante og dyrelivet.

dn