Torsdag d. 6. april 2023 kl. 18.30 i Sandby Kirke

Aftenen inden Jesus blev korsfæstet, samlede han sine disciple og nærmeste til fælles fejring af den jødiske påske. Der blev serveret lam til erindring om udfrielsen fra Egypten, usyrede brød og bitre urter. I kristen sammenhæng har aftenen også stor betydning, da Jesus indstiftede den første nadver.

Skærtorsdag vil vi samles til aftengudstjeneste i Sandby Kirke med spisning undervejs i gudstjenesten til erindring om Jesu sidste måltid. Ved vores måltid vil der også være lam, bitre urter, usyrede brød og et glas vin til de fremmødte, om end måltidet har mere symbolsk karakter og vil blive indtaget på kirkebænkene. Deltagelse er gratis.

Tilmelding til Signe Rössing e-mail sj.roessing@gmail.com senest onsdag d. 4. april kl.12.