De har brug for dig til at sikre en tidlig indsats og et stærkt tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge.

Center for Børn og Unge, Team Børn og Unge har ledige stillinger og søger derfor dygtige socialrådgivere / socialformidlere, der kan arbejde systematisk, tværfagligt og målrettet, med udsatte børn og familier.

Center for Børn og Unge arbejder fortsat på en omorganisering af myndigheden opdelt i områder. Udgangspunktet er det tidligere distriktsprojekt; Fladså skoledistrikt. Herfra har man haft positive erfaringer med:
Tidlig indsats i samarbejde med almenområdet og det specialiserede område – mulighed for rådgivning før myndigheden i tværfaglige teams.
Systematisk inddragelse af familie og netværk – relationer som betydningsfulde for både familier og samarbejdspartnere som oplever større grad af tilgængelighed.
Enhedssagsbehandling med en kombi af SEL § 41 og § 42, §11.3 og § 52 foranstaltninger.
Styrket arbejdsmiljø – sagsfordeling med et lavt sagstal på omkring 30-32 sager pr. sagsbehandler hvor variationen af sagernes karakter giver en generelt mindre belastning for medarbejderne.
Hyppig opfølgning på sagerne.
De har dog mødt udfordringer af et stærkt stigende antal underretninger og et stigende sagsantal – hvilket gør at de endnu ikke er nået målet med et reduceret sagsantal pr. rådgiver – derfor har de brug for dig.

De er i Børn og Unge motiveret af, at flest mulige børn får deres udvikling og trivsel sikret i det almene område, og at de, ved en tidligere indsats og hyppigere opfølgning, kan undgå, at vanskelighederne udvikler sig.

De tilbyder

tæt tværfagligt samarbejde
fokus på tidlig indsats
lavt sagstal (30 – 32 sager)
enhedssagsbehandling
støtte fra faglig koordinator
supervision
løbende opkvalificering
røgfri arbejdstid

De forventer, at du

har en uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring fra B&U området
kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper bl.a. skoler, daginstitutioner, familiebehandlere, psykologer og sundhedsplejersker mfl.
har humor og energi
er engageret og gerne har erfaring med at arbejde i familier, der har komplekse problematikker
kan bevare overblik og fokus i udfordrede situationer
formidle – såvel mundtligt som skriftligt – BFU og handleplaner til familier, netværk og samarbejdspartnere
har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børn og unge, samt deres familier
kan arbejde med en reflekteret praksis på tværs af fag
kan løse opgaver selvstændigt
kan give og efterspørge sparring
har kørekort

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 26. marts 2021)

Foto: ABW