Foreningen NORDEN, Næstved, oplever for tiden en opblomstring med flere medlemmer og god tilslutning til sine arrangementer.

Bestyrelsen har nu udarbejdet efterårsprogrammet og sendt det ud til sine medlemmer.

Torsdag, 15. September: INTERNATIONAL VALGOBSERVATØR. Næstveds tidligere skattechef og chef for Folkeregistret, Kaj Koefoed, fortæller om sine oplevelser fra en snes rejser, udsendt af FN, EU og EUROPARÅDET som observatør ved valgene i de nye demokratier i Østeuropa, Asien og Afrika.

Onsdag, 12. oktober: HØJSKOLESANGAFTEN PÅ RØNNEBÆKSHOLM. i samarbejde med Rønnebæksholm, Venneforeningen og Næstved Musikaftenskole har vi og Bibliotekoret med musikledsagelse en sangaften med fællessang fra Højskolesangbogen.

Mandag, 7. november: SKUMRINGSTIME. På Biblioteket, hvor vi – som i mange andre byer over hele Norden får oplæst og drøftet det samme stykke litteratur. I år bliver det den svenske forfatter, Patrik Svenssons bog ÅLEEVANGELIET.

Torsdag, 24. november: FÆRØERNE – FORMET AF FOLKET, HISTORIEN OG NORDATLANTEN. Færøernes politiske journalist på Christiansborg, Kaj Joensen, fortæller om Færøernes aktuelle status og de store udfordringer, der møder det lille øsamfund i Nordatlanten.

Foto: ABW