Blåt lys strømmer ud fra 20 computere, og rummet emmer af koncentration og samhørighed. Midt i Arena Næstved har børn og unge direkte adgang til unikke fællesskaber om virtuelle verdener i Næstved Esports klublokale på første sal. Nu bliver der plads til endnu flere.

– Lige nu står alle computerne i et rum, og det giver hurtigt meget støj. Med foldevæggen kan vi dele rummet i to med 10 computere i hver. Vi får mulighed for at mindske støjen, men også at udnytte de populære tidspunkter og køre to forskellige hold på samme tid. Det betyder, at vi kan få de ca. 20 børn og unge med i klubben, som lige nu står på vores venteliste, fortæller Andreas Wissing, som er næstformand i Næstved Esport og fortsætter:

– Medlemmerne i Næstved Esport er typisk børn og unge, som ikke er medlemmer af traditionelle idrætsforeninger. Hos os finder de et fællesskab, som de ellers ikke ville finde. Flere af vores medlemmer har diagnoser som ADHD eller autisme. De har brug for at være i mindre grupper og i et lokale med mindre støj.

Nogle af klubbens populære hold er ”social gaming”, hvor der er fokus på fællesskab og at have det sjovt. Gamerne møder op og er sammen om at spille forskellige spil i stedet for at sidde hjemme på hver sit værelse. Næstved Esport har siden oktober 2020 gjort et stort arbejde for at skabe attraktive rammer og aktiviteter for klubbens medlemmer og frivillige.

Anlægspuljen støtter gode og sunde fællesskaber
Næstved Esport har fået 41.000 kroner fra Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsbudget til en støjreducerende foldevæg. Puljen er en del af Byrådets budgetforlig.

– Vi er glade for, at vi med anlægspuljen kan støtte blandt andet Næstved Esport, og på den måde bakke op om det store frivillige engagement på kultur- og fritidsområdet i Næstved Kommune. Det er vigtigt for kommunen, at der er mennesker, som gør en forskel andre, og som brænder for en aktivitet. Det er med til at gøre Næstved Kommune til et godt sted at leve og bo, fortæller Andreas Pourkamali, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Projekterne er valgt ud fra, at de tilgodeser kultur- og fritidsområdet i hele kommunen. Det er projekter, der skaber gode og sunde rammer for børn, unge og voksne.

– Vi glæder os til at følge projekterne og ikke mindst til at følge udviklingen i Næstved Esport, som gør en kæmpe forskel for de børn og unge, der er i klubben. Samtidig formår de at skabe et attraktivt miljø for unge frivillige trænere, så rigtig mange har lyst til at være med og gøre en forskel for fællesskabet, siger Andreas Pourkamali.

Udover Næstved Esport har 14 andre projekter fået penge. Næstved Esport håber, at væggen er klar, så klubben kan få nye hold på skemaet i den nye sæson, der begynder efter sommerferien.

Hvem har fået del i anlægspuljen?
Kultur- og Idrætsudvalget har sat penge af nedenstående projekter fra anlægspuljen for 2023 og frem. Puljen er på 5 millioner kroner i 2023, 1 millioner kroner i 2024 og 10 millioner kroner årligt fra 2025.

2023 – I alt 3,5 millioner kroner:

• MTB-anlæg på Affald Plus anlæg ved Præstø Landevej: 300.000 kr.• Kunstgræs i Toksværd: 150.000 kr. ud over de 2,5 mio. kr. der er bevilliget i budgetforliget.

• Belysning i Næstved Bikepark: 155.375 kr.

• Lydisolering og øget kapacitet hos Næstved Esport: 41.000 kr.

• Komfur og ovn til Café Rejseladen i Glumsø: 25.000 kr.

• Facilitetspulje til forbedring af foreningers klublokaler eller spejderhytter: 500.000 kr.

• Nyt brændeskur hos KFUM Hyllinge: 27.600 kr.

• Nye brandtrapper hos KFUM-spejderne i Toksværd: 265.000 kr.

• Udvikling af Høje Plads: 350.000 kr.

• Nye brandlemme hos Næstved Motorklub: 15.000 kr.

• Forsamlingshuspuljen genåbnes: 500.000 kr.

• Udskiftning af halgulv i Herlufsholms Idrætscenter (hal 1): 500.000 kr.

• Nye dommerstole til tennisanlægget på Nygårdsvej: 20.000 kr.

• Restpulje på 651.000 kr., der løbende kan bevilges af udvalget i 2023.

2025:

• Kunstgræsbane i Fuglebjerg: 5,5 mio. kr.

2026:

• Tilbygning af omklædningsrum til udendørsbrugere i Holmegaard Hallen: 3,5 mio. kr.

Læs dagsordenen. Punkt 9: Drøftelse af prioritering af anlægsbudget 2023 og frem

Næstformand i Næstved Esport Andreas Wissing glæder sig til, at der bliver plads til flere unge. Pressefoto