Er du klar til at kramme med en regnorm og bryde ud i en opera!

Så er det dig de venter på!

De søger en pædagog 37 timer til Alfehuset, Område Øst, Næstved Kommune.
Stillingen er pt. med funktion i børnehaven, men da de er et lille fleksibelt hus, skal man brænde for hele 0-6 års området.

De søger en kollega, der

begejstres af arbejdet med børn i alderen 0-6 år.
vil gå aktivt ind i en af børnenes vigtigste indfaldsvinkel til livet – legen.
vil sikre nærværende relationer med børnene.
er i stand til at se og forstå verden gennem børns øjne og kombinere det med din pædagogiske praksis.
har et smittende, positivt livssyn.
elsker at synge og danse med børnene.
er vild med at ligge på gulvet og lege med Lego (med børnene 😉).
kan finde på lege i silende regnvejr, slud og solskin.
kan se børnenes individuelle behov og samtidig overskue børneflokken, på trods af vores store areal og fysiske kaos.
engagerer sig nysgerrigt og kreativt i alle de spor børn, forældre og kollegaer sætter.
har lysten til at indgå i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelsesteamet.
er refleksiv, lyttende og åben for samarbejde i forskellige fora.
har evne til at inspirere, motivere og være tovholder.
kan bevare overblikket, strukturere og organisere hverdagens opgaver.
ser udeliv, science, rytme, sang og bevægelse som en del af den pædagogiske praksis.
har erfaring med brugen af it og iPad, i børne- og voksenhøjde.
kan arbejde målrettet, målstyret og reflekteret ud fra den styrkede pædagogiske læreplan samt vores Pædagogiske grundlag.

Hvem kommer du til at arbejde med / hvilke kollegaer kan du møde:

De er en integreret institution med max 56 indskrevne børn fordelt på 2 aldersintegrerede børnehavegrupper samt en vuggestuegruppe.
De er 10 fastansatte og har derudover altid flere forskellige praktikanter, både fra UCSJ, SOSU, Jobcenteret mm.
De er udviklingsorienterede, engagerede og relations orienterede, både i forhold til børn, forældre og kollegaer. Derudover møder du en personalegruppe, der altid har fokus på det gode og det, der virker og altid er klar til at finde noget at fejre. De øver sig pt i feedback og refleksion og kan blive meget bedre, men de er på vej!

De tilbyder

et hus der er dynamisk, hyggeligt og udfordrende.
et hus der hele tiden har fokus på høj faglighed.
fokus på godt samarbejde og en engageret personalegruppe, der samarbejder på tværs af vores tre stuegrupper.
en skøn legeplads med masser af gemmesteder.
ture i vores egen bus, hvor vi kører til kulturelle oplevelser eller til skov og strand.
skæve vinkler og sjove indfald.
medansvar og stor indflydelse.
positive forældre.
tæt samarbejde med skole og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere samt lokalmiljøet.
fokus på hvad der giver mening.

De forventer, at du

begejstres af arbejdet med børn i alderen 0-6 år.
har et smittende og positivt livssyn.
viser arbejdsglæde og initiativ.
du er en reflekterende og har mod på at udvikle praksis i samarbejde med kollegaer.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 16. marts 2021)

Foto: ABW