Næstved Fjernvarme mister mere vand end ønskeligt og er i gang med at undersøge, hvor det forsvinder hen. Derfor har de igangsat forskellige foranstaltninger:

For at kunne finde utæthederne har vi i en del år tilsat det uskadelige sporstof Fluorescein og har nu hævet koncentrationen af farvestoffet i fjernvarmevandet, så det er let genkendeligt i forhold til drikkevand og spildevand.

Vi har brug for offentlighedens hjælp til at opdage utætheder: Åbner man vandhanen og undrer sig over, at vandet ser lysegult eller -grønt ud, er der med stor sandsynlighed en utæthed i installationen. Der ligger på vores hjemmeside www.naestvedfjernvarme.dk, under ”Din side” en guide i at teste for utætheder.

Vi opfordrer samtidig alle, der bevæger sig rundt i byen, til at være opmærksom på om der kommer vand op af jorden, kloakken eller vejbanen eller om der er våde pletter, som ikke plejer at være der. Specielt, hvis det er varmt vand eller det har en gul/grøn farve er det vigtigt, at man kontakter os, hvilket kan ske på telefon 55 72 56 65.

For vores kunder er den mest mærkbare foranstaltning, at vi er nødt til at lukke ned for fjernvarmen til forskellige dele af byen. Nedlukningen sker på hverdage i perioden kl. 8-15. Vi sender derfor løbende SMS’er ud til de berørte områder.

Hvis man som kunde oplever at mangle varme eller varmt vand, er det altid en god ide at tjekke vores hjemmeside, hvor man kan se, hvor og hvornår vi har planlagte nedlukninger.

Det grønne farvestof, Fluorescein (URANIN).
Myndighederne har godkendt brugen af Fluorescein som sporstof i fjernvarmevand og flere fjernvarmeselskaber har ligesom vi gode erfaringer med at bruge farvestoffet.

Sporstoffet tilsættes i hele Næstved Fjernvarmes forsyningsområde.
Med tilsætningen håber Næstved Fjernvarme at få lukket hullerne, så fjernvarmesystemet, hverken mister vand eller får tilført vandværksvand. Begge dele er et problem. Det er dyrt for fjernvarmeselskabet og dermed kunderne at miste fjernvarmevand. Fjernvarmevand er destilleret vand tilsat lud for at hindre rust og kalkbelægninger i rørene og når der strømmer vandværksvand ind i fjernvarmesystemet tilføres der samtidig ilt og kalk, som ødelægger rørene. Dette er ligeledes dyrt for fjernvarmeselskabet og dyrt for de kunder, der mister vandværksvand.

Pressefoto