Næstved Museumsforening inviterer til offentligt foredrag ved museumsinspektør og ph.d. Trine Louise Borake fra Museum Vestsjælland:
Konger, knægte og kloge koner
-et nyt blik på magt i jernalder frem til middelalder
Der er de seneste mange år fundet en mængde detektorfund over det ganske land. Især fund fra perioden jernalder til middelalder er akkumuleret voldsomt.
De nuancerer vores forståelse af samfundets organisering og udvikling frem mod oprettelsen af det middelalderlige samfund. Det er ellers en fortælling med stærke rødder i skriftlige kilder. Det arkæologiske materiale udfordrer imidlertid traditionelle fortællinger om interaktioner og relationer i det forhistoriske samfund.
I foredraget stiller museumsinspektør og ph.d. Trine Louise Borake fra Museum Vestsjælland spørgsmålstegn ved en traditionel centraliseret samfundsmodel og kigger på mekanismer i modspil til denne samfundsopfattelse på baggrund af det arkæologiske materiale fra Vestsjælland.
Foredraget finder sted tirsdag d.24.januar kl.19.00 i Kulturhuset Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, Næstved.
Entre kr.30, gratis for medlemmer af Næstved Museumsforening.
Der er salg af kaffe og kage i pausen.

Yderligere information: Formand Ole Madsen, 4059 3940,
oma4700@stofanet.dk