Lokomotivføreren skal ikke længere holde øje med de gamle, analoge signaler langs skinnerne, når han eller hun kører mellem Køge og Næstved. Her har Banedanmark nemlig lagt sidste hånd på udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem, og dermed er det nye system klar til at blive sat i drift på den femte strækning på fjernbanen. I fremtiden vil det bl.a. komme til at betyde flere tog til tiden og bedre trafikinformation.

”Jernbanen skal være et attraktivt transportmiddel i Danmark, og derfor investerer vi massivt i at modernisere og opgradere både skinner og tog. Nu er signalsystemet udrullet på endnu en strækning, og det betyder flere tog til tiden, bedre udnyttelse af kapaciteten og bedre sikkerhed på banen mellem Køge og Næstved. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod at skabe fremtidens jernbane, som er mere effektiv og punktlig til glæde for togpassagererne,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Teknologisk løft
Som et af de første lande i Europa har Danmark besluttet at skifte alle de gamle signaler ud med et digitalt signalsystem kaldet ERTMS. Det skal udrulles på alle strækninger på fjernbanen. På den måde markerer udrulningen af det nye signalsystem jernbanens overgang fra at anvende gamle, traditionelle signaler til digital IT-teknologi.

”Med det nye signalsystem giver vi jernbanen mellem Køge og Næstved en markant teknologisk opgradering. Togene vil gå over til at anvende digitale løsninger frem for gamle, nedslidte signaler, som generelt har været kilde til fejl og forsinkelser. Når det nye system er blevet kørt ordentligt ind, vil det give en mere stabil togdrift med flere tog til tiden. Derfor vil det på sigt også kunne mærkes hos passagererne, at vi har skiftet de gamle signaler ud med et nyt, digitalt signalsystem,” siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark, og tilføjer:

”Vi takker for tålmodigheden fra borgere og passagerer, mens arbejdet har stået på, og vi ser nu frem til at få det nye signalsystem taget i brug.”

Flere tog til tiden
Som led i udrulningen af det nye signalsystem bliver spor og tog udrustet med nyt, teknisk udstyr. Det betyder, at tog, skinner og trafikcentre fremover vil blive integreret i ét samlet system. Det vil give trafikcentrene flere og mere præcise informationer om togtrafikken, så man langt hurtigere kan lokalisere og håndtere de enkelte fejl, der evt. måtte opstå. Derudover vil en computer i togets førerrum fremover holde styr på, hvornår der f.eks. skal bremses på en strækning. På den måde er det nye system i højere grad IT-baseret i modsætning til det gamle.

”Vi ved, at der i forvejen er gode erfaringer med det nye signalsystem på andre strækninger, hvor lokomotivførerne er rigtig glade for det. Med de nye signaler vil passagererne på sigt få flere tog til tiden, og derfor vil det også give rejseoplevelsen et løft, at de nye signaler er kommet på plads mellem Køge og Næstved. Derfor er vi glade for, at det nye, digitale signalsystem nu er klar til at blive taget i brug på endnu en strækning,” siger driftsdirektør i DSB Per Schrøder.

Med det nye signalsystem vil der ikke være lige så mange komponenter i sporet som med de gamle signaler. Det vil betyde færre fejl og flere tog til tiden, da signalfejl ofte opstår i komponenterne.

I forbindelse med overgangen fra det gamle til det nye signalsystem vil der som udgangspunkt ikke være ændringer i togtrafikken mellem Køge og Næstved. Banedanmark holder dog det nye system på strækningen under ekstra bevågenhed, så der hurtigt kan gribes ind, hvis det skulle blive nødvendigt i forbindelse med overgangen fra det gamle til det nye system.

Foto: ABW