Siden Folketinges partier underskrev Klimaaftalen i juni 2020 har alle kommuner landet over forberedt sig på at udarbejde nye affaldsplaner. Klimaaftalen (som siden hen er mundet ud i en ny affaldsbekendtgørelse) fastlægger nemlig bl.a., at der fra 1. juli 2021 skal indsamles 10 typer af husholdningsaffald hjemme ved hver husstand (tekstiler dog først fra 2022).

AffaldPlus’ kommuner indsamler allerede en del af affaldet, da der i dag indsamles disse typer fra alle husstande i AffaldPlus-området:

Madaffald, restaffald, metal, glas, plast, papir, pap, batterier og småt elektronik. Det er altså blød plast, farligt affald, mad- og drikkekartoner og tekstiler, som er de nye affaldstyper, der skal husstandsindsamles.

Svært at nå

Affaldsbekendtgørelsen blev først offentliggjort d. 24. december 2020, og det har vist sig rigtig svært at nå at komme i mål med både nye planer og nye indsamlingsordninger indenfor fristen. Særligt fordi kommunernes affaldsplaner skal i høring inden vedtagelse, der skal revideres regulativer, og fordi flere af kommunerne er bundet op af kontrakter med vognmænd, som løber frem til 2023.

Desuden er det meget vanskeligt at nå at indkøbe nye affaldsbeholdere til de nye affaldstyper. Det er simpelthen ikke muligt for alle landets kommuner at indføre nye ordninger på samme tidspunkt, da alle efterspørger det samme: Nye beholdere og nye biler til at indsamle affaldet i.

Derfor er kommunerne forskellige steder i deres arbejde med planerne. Nogle indfører nye affaldsordninger 1. juli 2021, herunder Næstved Kommune. Andre kommuner, heriblandt vores 5 øvrige ejerkommuner, forventer først at introducere nye ordninger i løbet af 2022 og 2023, når deres eksisterende konktrakter udløber. Flere af kommunerne har derfor søgt om dispensation fra tidsfristen.

Affald kan genanvendes allerede

Selvom du bor i en kommune, som ikke indfører nye ordninger endnu, kan du godt aflevere alt dit husholdningsaffald til genanvendelse. AffaldPlus’ genbrugspladser tager imod alle de samme typer affald, som skal husstandsindsamles ifølge affaldsbekendtgørelsen. Fx indfører vi fra 1. juli en ny container til mad- og drikkekartoner på vores 6 største genbrugspladser. Emballagen skal være tømt før aflevering.

Læs mere her

Foto: ABW