Frivilligcenteret Næstved inviterer alle borgere i Næstved til Åben reception, fredag den 4. marts kl. 15-17. Det gør de for at fejre, at de er klar til at åbne dørene for et nyt netværksprojekt, som skal være med til at bekæmpe ensomhed blandt voksne i Næstved Kommune.

Ved samme lejlighed vil Lars Erik Clausen fra Velliv Foreningens repræsentantskab overrække en check på 50.000 kr. – en flot donation som muliggør udvikling og opstart af projektet.

8% af danskerne angav i en undersøgelse fra 2017, at de følte sig ensomme, og under coronanedlukningen er ensomheden for nogle mennesker blevet værre. De negative konsekvenser ved alvorlig ensomhed kan være af både fysisk og psykisk karakter, og faktorer som langvarig sygdom og arbejdsløshed forstærker ensomheden for mange.

Det er baggrunden for tilblivelsen af Netværksportalen, for heldigvis har ensomhed det med at trives forfærdelig dårligt i fællesskaber.

En buffet af fællesskaber
Frivilligcenter Næstved håber, at de med projektet kan gøre det mere simpelt og tilgængeligt for voksne, at finde et fællesskab, de kan føle sig hjemme i. Mottoet er ”At være der for andre”, og Netværksportalen har til formål at samle mennesker på tværs af livssituationer, som deler behovet for et fællesskab. Projektet skal understøtte og formidle de tilbud, som Frivilligcenter Næstved allerede har, og samtidig er det en invitation til nye grupper og borgere om at komme ind i De Sociale Foreningers Hus og være med til at skabe nye fællesskaber:

Henvender du dig som enkeltperson med et ønske om at møde nye mennesker, så kan vi formidle kontakt til nogle af de foreninger og aktiviteter, som frivilligcentret allerede huser, vi kan invitere dig med til en fællesaktivitet i huset, eller vi kan hjælpe dig i gang med at starte et nyt netværk, som passer til dine interesser og behov.

Netværksportalen skal være vært for månedlige sociale aktiviteter, f.eks. fællesspisninger, debataftener, og oplæg på tværs af alle de foreninger og fællesskaber, som bruger De Sociale Foreningers Hus. Hvis du har en god idé til en aktivitet eller et netværk, så henvend dig til Liv eller Maj-Britt.

Vi glæder os til at udvikle projektet med alle, som har lyst til at være med, og det er med stor glæde, at vi modtager Velliv Foreningens donation, som er afgørende for udviklingen af projektet.

Alle er velkomne til åben reception samt overrækkelse af donation til Netværksportalen for alle borgere og frivillige foreninger i Næstved fredag d. 4. marts kl. 15-17.

På adressen: De sociale foreningers hus, Farimagsvej 16, Atelieret, 4700 Næstved.

Netværksportalens første fællesaktivitet er fredag den 25. marts, kl. 18-20. Med oplæg om Fællesskabets værdier. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Velliv Foreningen støtter bl.a. aktiviteter, der gør en forskel i dagligdagen ved at modvirke mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane: https://www.vellivforeningen.dk/

Pressefoto