Næstved Kommune får den flotte hæder for den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid.

Mange af børnene, som bruger online-rådgivningen i Cyberhus, ville gå under radaren og sidde ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få hjælp og støtte online.
– Cyberhus giver de unge en ufarlig indgang til at komme i kontakt med en rådgiver via medier, de i forvejen bruger meget. Under corona-nedlukningen har det været ekstra vigtigt, og derfor gav det mening for os at udvide åbningstiden vores chat, så flere unge kunne henvende sig, fortæller Dorthe Torstensen, der er leder af Ungenetværket i Næstved Kommune.

Chatten på Cyberhus er bemandet af personale fra Ungenetværket i Næstved.
– Prisen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse til alle de medarbejdere og frivillige i både Næstved Kommune, Center for Digital Pædagogik og de 25 andre kommuner, som har arbejdet i overhalingsbanen under corona-nedlukningen for at sikre en rådgivning, som kan nå børn og unge, siger Anni Marquard, grundlægger og daglig leder af Center for Digital Pædagogik.
Samskabelse der rykker

Fra KL’s bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, som bruger kommunale ressourcer og kompetencer på en ny måde til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare positioner.

Rådgivningen i Cyberhus er i dag implementeret i 26 kommuner med 175 kommunale rådgivere og Center for Digital Pædagogiks 60 frivillige rådgivere. Udviklingen af brobygning mellem Cyberhus og kommunerne har de seneste fire år været støttet af Velux Fonden. Netværket mødes hver måned og supplerer og støtter hinanden.
– Samskabelse er en kæphest i Center for Digital Pædagogik, og Cyberhus er et eksempel på samskabelse mellem civilsamfund og det offentlige, når det er allersmukkest. Når vi i Center for Digital

Pædagogik og kommunerne ryster posen sammen, vi får skabt innovation på et højt niveau. I stedet for at grave grøfter har vi fundet løsninger, som løfter børn- og ungerådgivningen i Danmark, siger Anni Marquard.
KL’s mål med Forebyggelsesprisen er at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt og er med til skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes.

Næstved Kommunes brug af chat på Cyberhus

Næstved Kommune har i snart tre år haft tilbud om chat-rådgivning til børn og unge.
I Næstved Chatten sidder professionelle ungerådgivere med en bred erfaring klar til at hjælpe børn og unge mellem 12 og 23 år. Ungerådgiverne lytter og kan hjælpe de unge med, hvor de kan få hjælp til deres udfordringer i lokalområdet.

Chatten foregår anonymt.

Chatten er åben: Torsdage kl. 15.30-17.00
og i disse Corona-tider er det også muligt at chatte med en ungerådgiver om mandagen mellem kl. 10-11.30.

Hvis Næstved Chatten er lukket, kan børn og unge kontakte Base Camp i dagtimerne på telefon 5588 3308. Her kan de bestille en tid til en anonym samtale med en professionel ungerådgiver.

Base Camp har omkring 200 henvendelser fra børn og unge om året.

Om Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik har over 16 års erfaring med at forstå og gøre en forskel i børn og unges digitale liv. Det sker gennem online rådgivning, foredragsvirksomhed og ikke mindst pædagogisk arbejde med digital rådgivning er Center for Digital Pædagogik blevet en af Danmarks førende NGO’er med fokus på digitale mediers påvirkning af børn og unges dagligdag og trivsel.

Center for Digital Pædagogik er en del af KFUM’s Sociale Arbejde, som på landsplan driver over 170 sociale institutioner og tilbud.

Pressefoto