Alle borgere over 16 år får i de kommende dage en besked fra Næstved Kommune i deres e-Boks. Her inviteres de til at deltage i en ny borgersamling, hvor kommunens fremtid skal drøftes i fællesskab.

Næstved byråd vedtog i juni en vision, som sætter retningen for kommunens arbejde i indeværende byrådsperiode. Næste skridt er at få visionen indarbejdet i beslutninger, drift og udvikling i kommunen.

I første omgang skal visionen danne udgangspunkt for kommuneplanstrategien, som fremover får navnet Næstvedstrategien. Det er den helt overordnede plan for kommunens udvikling. Og det er altså til den strategi, at kommunens borgere nu skal inddrages.

Brug for borgerne

Politikerne ved nemlig ikke nødvendigvis, hvordan det er at være ung i Næstved midtby eller børnefamilie i Tappernøje. Derfor har de besluttet at bringe eksperterne med til bordet. Og de eksperter er selvfølgelig borgerne. For ingen kender selvfølgelig bedre borgernes behov end borgerne selv.

Det er en svær opgave at prioritere de mange dilemmaer, der er i at lave en plan for kommunens fremtid. Samtidig skal posen med penge fordeles retfærdigt. Nogle synes måske, at bylivet skal opfordre til fest og ballade, andre har brug for træer og ro. Eller måske er der behov for noget helt tredje og nyt?
Det har politikerne et ønske om at blive udfordret på. Derfor har de valgt at bringe borgerne med ind i maskinrummet.
Borgmester Carsten Rasmussen sætter her et par ord på idéen med at inddrage borgerne:
– Vi politikere ved ikke nødvendigvis bedst, hvad alle borgere i kommunen har brug for. Det ved de bedst selv. Jeg glæder mig, derfor til at høre, hvordan borgerne synes, at fremtiden i kommunen skal se ud.

En ny metode for kommunen

Næstved Kommune arbejder allerede med inddragelse af borgerne, bl.a. på hjemmesiden Citizen Lab, og det er der et ønske om at gøre endnu mere. Politikerne ønsker også at involvere mere på tværs af kommunen, så både unge, ældre og børnefamilier får mulighed for at samarbejde om kommunens fremtid.

Tidligere har høringer og de forskellige udvalg med borgere handlet om ét emne. I den nye borgersamling skal der samarbejdes om bredere temaer.

Næstved Kommune får hjælp til borgersamlingen af We Do Democracy, som er en organisation, der rådgiver i demokrati og borgersamlinger. De skal hjælpe Næstved Kommune med processen og har tidligere haft stor succes med lignende projekter i Rudersdal og Greve Kommune.

Tilmelding senest den 20. november

Alle borgere over 16 år modtager de kommende dage et brev i e-Boks med et link til tilmelding. Efter den 20. november udvælges 36 forskellige borgere, som i foråret skal arbejde med fremtidens Næstved Kommune.

Næstved Kommune håber, at borgerne på tværs af alder, køn, uddannelse og bopæl i kommunen har lyst til at tilmelde sig borgersamlingen, så forskellighederne i kommunen bliver repræsenteret.

Pressefoto