I dette foredrag, som er en del af optakten til næste års litteraturfestival: Waiting for Næver Ending Stories, tager forfatteren udgangspunkt i romanskrivningsprocessen – fra fornemmelse til bog. Løbende vil Liv Nimand Duvå komme ind på romanens tematikker med fokus på traumet i bred forstand, og mere specifikt at vores samfund er meget styret af “det mandlige blik” og hvad det kan resultere i af et anstrengt forhold til egen krop og psykiske lidelser som selvskadende adfærd og anoreksi. Liv Nimand Duvå vil gerne i dialog med tilhørerne om emnerne, så der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Romanen er et meget tæt psykologisk, fremragende skrevet, blik på en ulige relation mellem en ældre mand og en pige under den seksuelle lavalder, og på de konsekvenser, den kan have. Lige nu er der stor internationalt fokus på de to romaner: Samtykket af franske Vanessa Springora og Min mørke Vanessa af engelske Kate Elizabeth Russell, der begge nuanceret beskriver ulige relationer mellem ældre mænd og piger under den seksuelle lavalder. Rosenreglen er et helt fremragende dansk, mere kunstnerisk skønlitterært bud på konsekvenser af en sådan pædofililignende relation.

Om corona og Waiting for Næver Ending Stories

Bibliotekerne var lukket ned i foråret pga. corona, men nu kan vi heldigvis så småt begynde at holde ”rigtige” forfatterforedrag igen – dog med fokus på at overholde coronaretningslinjerne. På tidspunktet for det her foredrag har vi allerede haft foredrag med Iben Mondrup og der vil komme flere under navnet “Waiting for Næver Ending Stories”, som optakt til næste års festival, som er planlagt til at blive afholdt d. 7.-8. maj 2021.

Er du mere interesseret i emnerne seksuelle krænkelser og meetoo og bøger om emnerne, afholder vi desuden et streaminginterview fra Det Kongelige Bibliotek med Matilda Gustavsson, forfatteren bag den svenske roman Klubben, der har forårsaget stor opmærksomhed i Sverige. Det foregår mandag d. 28. september kl. 19.30 på Næstved Bibliotek.

Mere om Rosenreglen

Rosenreglen, der er den unge forfatter Liv Nimand Duvås anden roman, handler om en kvindelig kunstner i slutningen er 20’erne, som flytter i et kollektiv på landet, blandt andet for at koncentrere sig om at lave et foto-kunstprojekt. Hun er i besiddelse af en række billeder af sig selv som purung teenager, som en mand – i bogen kun kaldet “Fotografen” – har taget af hende i mere eller mindre afklædte erotiske positurer. Disse billeder vil hun bruge til kunstprojektet.

Det er fra starten af bogen meget tydeligt at hun ikke klart erindrer hvad der skete, da hun fik taget disse billeder, og at det vækker ubehag for hende at tænke tilbage på den tid. Hendes mor var meddelagtig i at “Fotografen” fik tid alene med hende, og øvrige svigt fra morens side fornemmes også i erindringer om samtaler om fx mad mellem dem og de fornemmelser, disse samtaler giver hovedpersonen.

Bogen veksler mellem ubehagelige episoder i den pure ungdom i skolen og med moren og til dels også mormoren, og så frem til nutiden, hvor disse erindringsglimt fornemmes at give fysisk ubehag, sår på huden og andre mareridsagtige oplevelser i det øde hus og i forholdet til de øvrige beboere, herunder hovedpersonens kæreste.

Uhyggen og ubehaget kryber virkelig ind under huden på læseren i Rosenreglen, der er en fremragende, nærmest gotisk, sanselig roman med temaerne spiseforstyrrelse, selsvskade og seksuel udnyttelse behandlet på en sproglig fremragende og tankevækkende måde. Bogen er også et stærkt kunstnerisk indlæg i en vigtig problematik om den konkurrenceprægede, kropslige tingsliggørelse, som vi som samfund udsætter særligt unge kvinder for.

Mere om Liv Nimand Duvå

Liv Nimand Duvå fik Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat i 2017 for sin debutroman ”Vi er vel helte”. Det er en roman om at være pårørende til en alkoholiker, om den konstante angst for at telefonen ringer, om ydmygelse og ombytning af forældrerollen og om forbindelsen til velfærdsstatens og alkoholafvænningens nedladende omsorg.

Duvå skriver patosfyldt og rørende om den nære, besværlige relation Billie har til sin far, og igennem det personlige portræt træder verden udenom også frem med demonstrationer, flygtningekriser og velfærdssystemer i krise. I 2019 udkom Liv Nimand Duvås anden roman, ”Rosenreglen”, som blandt andet er en slags opdateret Lolita-historie.

Tid og sted: 
Fredag den 2. oktober kl. 19-21
Næstved Bibliotek

Pris og tilmelding:
Gratis, tilmelding på www.naesbib.dk

Waiting for Næver Ending Stories arrangeres med støtte fra Mærk Næstved.

 

Pressefoto