IMG_5275I jagten på inspiration til den nye gymnasiereform besøger undervisningsminister Ellen Trane Nørby i disse dage gymnasier rundt omkring i Danmark. Onsdag nåede ministeren så Næstved Gymnasium og HF, hvor det særligt var de internationale linjer, skolen giver mulighed for at vælge, Ellen Trane Nørby var interesseret i.

Før ministerens ankomst mødte også Næstveds viceborgmester, Karsten Nonbo, op. Her stod rektor Susanne Stubgaard klar til at modtage dagens gæster, der blev budt på morgenbrød og en introduktion til skolen og de forskellige aspekter af de internationale linjer og det internationale samarbejde, gymnasiet fokuserer på. Ved morgenbesøget var skolen repræsenteret i form af uddannelseschefer, sproglærere, en international koordinator og elever, der til daglig nyder godt af blandt andet de sproglige muligheder, gymnasiet åbner op for.

IMG_5229Det internationale arbejde styrker eleverne sociale og fagligt
På Næstved Gymnasium og HF går der til dagligt 1316 elever, der i løbet af deres gymnasietid står over for en række muligheder for at styrke deres internationale og interkulturelle kompetencer gennem studieture, udenlandsophold og udveksling. De fremmødte elever forklarede, at de fælles studierejser, skolens elever tager på, bidrager til både en faglig og social udvikling, ligesom eleverne får skabt forbindelser på tværs af lande og kontinenter og bliver inspireret til videre studier.

IMG_5227Ellen Trane Nørby lyttede interesseret til, mens Simon Rom Gjerø, der til daglig underviser i kinesisk på gymnasiet, forklarede, at det er vigtigt, at der i den nye reform bliver prioriteret muligheden for at vælge 2. fremmedsprog; ”Det interkulturelle udsyn i forbindelse med fremmedsproget er vigtigt. I kinesiskundervisningen lærer vi jo ikke ’kun’ 200 tegn og at fortælle kort om vores fritidsinteresser. Sprog er jo i høj grad også læren om kultur og historie.” Og det er ikke kun gennem sprog, at skolen bidrager til det internationale islæt. Skolen gør meget ud af at samarbejde med lokale virksomheder, der har afdelinger og fremtidsmuligheder i udlandet.

Efter mødet fik ministeren en kort rundvisning på skolen, der blandt andet gik forbi 3.F, hvor elever i denne uge arbejder med et meget aktuelt emne, nemlig migranter. Her forklarede eleverne blandt andet hvordan de skulle finde på innovative løsningsforslag til at få integreret migranter i det danske samfund.

Det korte besøg blev afsluttet ved et privat møde mellem ministeren og rektor Susanne Stubgaard.

IMG_5290