Affald, der ikke kan genanvendes og samtidig ikke er egnet til forbrænding, sendes ’Til nedgravning’. Det er typisk rester af bygningsaffald, affald der indeholder miljøskadelige stoffer og ikke-genanvendeligt plast, som fx blød PVC. Heldigvis er mængderne ‘Til nedgravning’ faldende, oplyser AffaldPlus, der driver genbrugspladserne i Næstved Kommune.

I 2022 modtog de på genbrugspladserne 2,8 % affald ‘Til nedgravning’, mens det i 2021 var 3,5 %. Og de arbejder hele tiden på at reducere mængden af affald, der skal graves ned.

Når du afleverer denne type affald på genbrugspladsen i Næstved, køres det til AffaldPlus’ miljøanlæg i Faxe eller Forlev. På miljøanlæggene bliver affaldet lagt i særskilte depoter, der er sikret med en membran af plast. Membranen gør, at de ikke sender miljøskadelige stoffer ud i vores natur. Derfor sørger de også for, at dét regnvand (også kaldet perkolat), der siver gennem depoterne og dermed bliver forurenet, renses på et renseanlæg.

Desværre har AffaldPlus som mange andre konstateret PFAS i perkolatet, og det kan renseanlæggene endnu ikke rense fra. Derfor arbejder de på i 2023 at etablere en form for PFAS-rensning af perkolatet, inden de leder det til kommunal spildevandsrensning.

Når et depot er fyldt op, dækkes affaldet med råjord og muld. De planter nye buske og træer, så det med tiden ligner et almindeligt, bakket landskab.

Foto: SDL