Dybdal Brolægning ApS og Hjælpemiddeldepotet er dette års vindere af Social Pris Næstved. Prisen uddeles for femte gang for at hylde og anerkende lokale virksomheder, der gør en særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde.

Vinderne af Social Pris Næstved 2022. Fra venstre: Maibritt Seehusen Raagaard og Michael Mannerup fra Hjælpemiddeldepotet og Mads Dybdal fra Dybdal Brolægning ApS.

Det blev en festlig eftermiddag i Ny Ridehus, da Jobcenter Næstved for femte gang uddelte Social Pris til lokale virksomheder – både offentlige og private – der gør en særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde.

Dybdal Brolægning ApS og Hjælpemiddeldepotet blev dette års vindere, og de gik på scenen til stor applaus fra de andre nominerede virksomheder, der alle har fået skabt et arbejdsmiljø med plads til dem, der af den ene eller den anden grund ikke kan ansættes på ordinære vilkår.

En stor gevinst for alle parter

Godt 130 mennesker var onsdag eftermiddag samlet for at hylde og anerkende de virksomheder, der passer på deres medarbejdere og som gør noget ekstra ved at tage et særligt socialt ansvar og give en håndsrækning til de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) takkede alle de fremmødte for at hjælpe mennesker i arbejde – ind i et fællesskab og videre i livet.

– Som kommune har vi den vigtige opgave at hjælpe mennesker i job og at hjælpe virksomheder til at finde den rette arbejdskraft – altså at sikre et godt match for begge parter. Der er 25 procent flere, der gået fra ledighed til job i år sammenlignet med sidst, vi uddelte Social Pris. Det viser, at flere virksomheder er parate til at åbne døren for mennesker, som har en særlig livshistorie, en dårlig ryg eller et ødelagt knæ – eller på den ene eller anden måde står på kanten af arbejdsmarkedet. Det er en stor gevinst for alle parter og det gør mig virkelig glad, siger Carsten Rasmussen.

31 lokale virksomheder nomineret

Prisen uddeles til en lokal offentlig og en lokal privat virksomhed og blev uddelt første gang i 2017. I år var i alt 31 virksomheder – fordelt på 15 offentlige og 16 private – indstillet til prisen, som blev overrakt af juryformand Charlotte Roest (S), der også er formand for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget i Næstved Kommune.

– Jeg er stolt og glad over at bo i en kommune, hvor både offentlige og private virksomheder påtager sig det sociale ansvar og giver en håndsrækning til de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. De virksomheder inspirerer, så vi sammen kan skabe endnu bedre vilkår for de borgere, der har brug for lidt hjælp og en ny chance. Når man har været uden for arbejdsmarkedet i en længere periode, er det afgørende, at der er virksomheder, som er villige til uegennyttigt at gøre en ekstra indsats, så man igen kan vende tilbage til arbejdslivet og fællesskabet. Det er jo aldrig sjovt at føle sig udenfor, siger Charlotte Roest.

Priser udarbejdet af lokal kunstner

Uddelingen af ”Social Pris Næstved” er et symbol på det gode samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Igen i år er priserne udarbejdet af den lokale kunstner Dennis Bossen, der har lagt manger kræfter i opgaven og i at gøre priserne unikke og personlige.

Udover prisoverrækkelsen var der oplæg om socialt ansvar som investering ved netværkschef i Dansk Handicapforbund, Kurt Holm Nielsen, taler samt musik ved den lokale musical- og showforening Sceptor.

Fakta

Offentlige virksomheder, der var indstillet til prisen:

Distrikt Øst – Kildemarkscentret (to teams) Distrikt Øst – Munkebocentret Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre – Distrikt Øst – Øst 3 Børnehuset ved Grøften Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning Hammer Kirkegård FGU Næstved ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik, Næstved NSV Hjælpemiddeldepotet Børnehuset Ønskeøen Daginstitutionen Haletudsen Solgaven Søvang

Private virksomheder, der var indstillet til prisen:

Ditobus 5R Marketing Sjælland ApS Bauhaus El & Teknik Næstved Rema 1000, Parkvej 140 BonBon-Land Ragn Sells Frede Andersen & Søn A/S Dybdal Brolægning ApS Salling Group 7-Eleven, butik 455 – Odensevej 102 Mammut Hoffmann A/S Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter SDS Rengøring Næstved Lift- og Materieludlejning Brandt Auto

Juryen bestod af:

Formand for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget Charlotte Roest. Næstformand for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget Anette Brix. Formand for Næstved Erhvervsforening Helle Andresen. Fagbevægelsens Hovedorganisation Næstved/Dansk Metal Storstrøm Erik Møller Bendsen.

I indstillingen til Hjælpemiddeldepotet stod der blandt andet:

”Virksomheden tager gerne de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet i praktik og løntilskud. Der er flere konkrete opgaver i virksomheden, og borgerne opnår en øget selvtillid under forløbet. Borgerne støttes og vejledes med idéer til deres fortsatte jobsøgning. Når borgeren slutter et forløb, oplever de at have opnået en tro på, at de i fremtiden vil kunne bestride et job.

Borgeren mødes med ligeværd og stor indlevelse i forhold til deres problematikker og skånehensyn – og altid med fokus på fremtidige jobmuligheder. Arbejdsopgaverne matches i forhold til den enkelte borgers formåen. Der bruges tid på grundig oplæring samt tid til hyppige opfølgninger og samarbejde med jobkonsulenterne.

På depotet er der plads til alle, og man respekteres for den man er – uanset om man er udfordret fysisk, psykisk eller mentalt.

Virksomheden er stolte over at kunne servicere Næstveds borgere, som har behov for hjælpemidler. Ligeledes er de stolte over at kunne hjælpe ledige borgere med en meningsfuld praktikplads”.

I indstillingen til Dybdal Brolægning ApS stod der blandt andet:

”Virksomheden har haft flere personer i både lærlingeforløb, praktikker og løntilskud. Seneste forløb har været sammensat af praktik, løntilskud og efterfølgende ordinært job. Borger kommer fra det kriminelle miljø og har flere gange været udeblevet fra forløbet/jobbet og har været ”gået under jorden” i længere perioder.

Alligevel har Mads Dybdal været tålmodig og haft klare aftaler med borger og givet ham masser af line. Mads har været fleksibel og haft en mission – at ”redde” og hjælpe pågældende borger, da han har kunne se et potentiale både fagligt og socialt – og i det hele menneske.

Mads har investeret meget tid, fritid, energi, samtaler mv. Han ser det som en udfordring og glæde i at hjælpe udsatte videre og mener, at alle fortjener en chance. Han er generelt meget opmærksom på sine ansatte og på det hele menneske. Uanset baggrund og udfordringer forsøger han at støtte og skubbe i den rigtige retning.

Mads siger selv: Det giver mig utroligt meget at medvirke til – og se et andet menneske blomstre op, både socialt og fagligt samt at deres trivsel højnes. Samtidig skaber det også udvikling og refleksion hos mig selv som menneske”.

Pressefoto