​Det skal være nemmere for praktiserende læger og sygehuslæger at få adgang til specialister, så de kan få lægefaglige sparring og hurtigt afklarer patienters videre forløb.

I dag, torsdag den 15. september, åbnes derfor telefonslusen til læger fordelt på over 40 specialer på Sjællands Universitetshospital.

– Vi ønsker et mere åbent og tilgængeligt hospital, som bliver bedre til at samarbejde med både de praktiserende læger og kommunerne, så patienterne kan få nogle bedre og mere sammenhængende forløb, siger sygehusdirektør Niels Würgler Hansen.

Senere i efteråret vil Sjællands Universitetshospital også holde en række webinarer om nogle af de patientgrupper, der fylder meget i de praktiserende lægers praksis. De første om rygsmerter, demens og hjertesvigt.

– Vi har ofte hørt, at det er svært at gennemskue kommunikationsvejene på hospitalet, og at det kan være vanskeligt at samarbejde med os. Det vil vi for alvor ændre på nu, siger Niels Würgler Hansen.

Sparer tid

Sjællands Universitetshospital har ansat to af regionens omkring 420 praktiserende læger, Ulrik Hesislev og Charlotte Voglhofer, på deltid som sygehusets sparringspartnere, og de to hjælper med forslag, der kan smidiggøre samarbejdet om de fælles patienter.

De glæder sig begge til den nye speciallæge-hotline,​ og til at webinarene går i luften:

– Det vil spare meget tid. Med direkte adgang til specialisterne på sygehuset bliver det nemmere at afklare og få løst ting for patienterne. Lige nu er det besværligt, og jeg har ikke lyst til at ringe, fordi jeg bliver sendt rundt gennem mange instanser, og det har jeg egentlig ikke tid til. Med en hotline har jeg et sted, hvor jeg hurtigt kan søge min viden, få løst min opgave og så videre, siger praktiserende læge i Køge Charlotte Voglhofer.

Win-win for alle

Ulrik Hesislev, der er praktiserende læge i Sorø, har længe savnet en mere direkte adgang til specialistviden:

– Sygehusene er blevet mere centraliserede, og der er både fysisk og mentalt længere imellem os og lægerne på hospitalerne. Vi kommunikerer elektronisk og kender ikke hinanden på samme måde. Med en hotline til specialisterne kan vi igen etablere den personlige relation, som vi har manglet.

– Med en åben telefonlinje og sparringsmøder om forskellige patientgrupper gør hospitalet sig tilgængelig og viser, at man gerne vil almen praksis og samarbejdet. Netop Region Sjælland har været kendetegnet ved det manglende samarbejde i lang tid, så jeg tror det vil blive taget rigtigt godt imod, at sygehuset som den store tager initiativet og åbner sig.

– Det er altid godt for patienter, at læger kan tale sammen. Det vil også hjælpe lægerne, for det kan kun give dem større tilfredshed, når de nemmere kan få klaret nogle problemer og sætte nogle tiltag i værk for patienterne. Så på den måde er det win-win for alle, siger Ulrik Hesislev.

Kilde

Foto: ADL