Der er indgået en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Aftalen er indgået 18. november 2021 og gælder for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Posten som borgmester tilfalder Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet Posten som 1. viceborgmester tilfalder Hanne Sørensen, Socialdemokratiet

Stående udvalg

Formænd for de 7 stående udvalg bliver:

• Socialudvalget: Michael Perch, Socialdemokratiet

• Børne- og Uddannelsesudvalget: Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre

• Plan, Teknik – og Lokaldemokratiudvalget: Marianne Olsen, Socialdemokratiet

• Klima- Miljø og friluftsturismeudvalget: Rune Kristensen, Det Konservative Folkeparti

• Sundhed- og Forebyggelsesudvalget: Jette Leth Buhl, Socialistisk Folkeparti

• Kultur- og Idrætsudvalget: Andreas Pourkamali, Radikale Venstre

• Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalg: Charlotte Roest, Socialdemokratiet

Økonomiudvalget bemandes med 9 medlemmer, og de øvrige stående udvalg med 7 medlemmer (inkl. formand). Socialdemokratiet har 2 poster i Økonomiudvalget. Alle andre partier tilbydes en plads i Økonomiudvalget.

Formandsposten for Børne- og Ungeudvalget går til Anette Brix, Det Konservative Folkeparti.

Navne på udvalgsmedlemmer og øvrige bestyrelsesposter bliver oplyst, når alle aftaler er indgået.

17.4 udvalg

Der nedsættes to særlige temaudvalg (§ 17.4) i perioden.

Et 17.4 udvalg for Unge og Uddannelse nedsættes for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2023 (2 år). Udvalget arbejder under Børne- og Uddannelsesudvalget med rådgivning og forberedelse af en styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og tiltrække flere uddannelser til Næstved.

Formand for 17,4 udvalg om Unge og Uddannelse: Linda Frederiksen, Socialdemokratiet Et 17.4 udvalg for Udvikling af Havnebydel nedsættes for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2025 (2 år). Udvalget arbejder under Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalget med at forberede byudviklingen af Næstved havnebydel. Formandsposten tilfalder Socialdemokratiet og bliver udpeget, når udvalget nedsættes om ca. 2 år.

Bestyrelser

Der indgår endvidere følgende bestyrelsesformandsposter i konstitueringsaftalen:

Formand for Havnebestyrelsen: Torben Johansen, Det Konservative Folkeparti

Formand for NK Forsyning – Holding A/S: Anders Gjesing, Socialdemokratiet

Foto: ABW