Efter seks år på posten siger Rie Perry farvel til Næstved Kommune. Hun efterlader sig en driftssikker kommune og en organisation, som arbejder tættere sammen for at sætte borgeren først.

Det er netop offentliggjort, at Rie Perry pr. 1. juni skal være kommunaldirektør i Holbæk Kommune.

Rie Perry fortsætter arbejdet i Næstved Kommune hele maj måned ud.

– Det er med vemod, at jeg siger farvel til Næstved Kommune. Jeg blev ansat for seks år siden til at flytte organisationen i retning af meget mere tværgående samarbejde. Det betyder, at jeg har været rundt og mødt så utroligt mange dygtige og kompetente mennesker i hele Næstved Kommune. De har alle gjort et stort indtryk på mig, og dem vil jeg savne. Det samme gælder byrådet, borgmesteren, direktører, chefer – og alle jeg hver dag samarbejder med, fortæller Rie Perry.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår en ny kommunaldirektør-stilling bliver slået op, ligesom der heller ikke er taget stilling til, om der skal være en konstitueret kommunaldirektør, eller om opgaverne skal fordeles på den øvrige direktion i den mellemliggende periode.

– Jeg har alle årene haft et utrolig godt samarbejde med Rie Perry, og jeg ved, at hun også nyder stor opbakning fra resten af Byrådet. Holbæk Kommune kan se frem til at få en både kompetent, engageret og forandringsparat  kommunaldirektør. I Næstved Kommune har hun været med til at sikre en solid drift, samtidig med at hun har været bannerfører for organisationens arbejde med at sætte borgeren først og arbejde mere sammen på tværs af fagområder, fortæller borgmester Carsten Rasmussen.

Dato, tid og sted for afskedsreception vil blive meldt ud senere.

Rie Perry – pressefoto