Næstved og Karrebæksminde får besøg af Søværnets fartøj Nymfen P524 den 27.–29. maj 2022. Nymfen er denne gang vikar for ROTA, som er Næstved Kommunes adoptionsfartøj.

Nu får borgerne igen mulighed for at komme tæt på flådens liv og arbejde, når Søværnets fartøj Nymfen P524 lægger til havn i Karrebæksminde og Næstved i dagene 27.-29. maj.

Normalt er det Næstved Kommunes adoptionsfartøj ROTA P525, der ankommer til Næstved Havn. Men da ROTA har fået motorproblemer, har Flåden valgt at sende Nymfen P524 i stedet. Det er dog stadig ROTAs besætning, som tager imod de besøgende på skibet.

Nymfen P524 er ledsaget af fartøjet MHV803 Aries fra Marinehjemmeværnet, og alle er velkomne til at komme ombord på begge fartøjer. Her kan man møde skibenes besætning, som gerne fortæller om skibenes opgaver med farvandsovervågning, miljøindsats og søredning.

Skibene bliver modtaget med salut-skud, parade, tamburkorps og optog gennem byen.

Program for de to fartøjer

Fredag den 27. maj
Kl. 13.00: Nymfen P524 og følgeskib lægger til i Karrebæksminde.
Kl. 13.30-15.30: Åbent for besøg på skibene.
Kl. 15:45: Nymfen P524 og følgeskib sejler fra Karrebæksminde.
Kl. 16.10: Brand & Redning samt Beredskabet står klar ved Stacy med vandkanoner og salut, og Næstved Roklub har bådene i vandet ved svajebassinet.
Kl. 16.30: Nymfen P524 og følgeskib lægger til i Næstved Havn ved Dronning Kajen, hvor de bliver modtaget af borgmesteren og en parade fra Næstved Marineforening & Samvirke Soldaterforening.

Lørdag den 28. maj
Kl. 14.00-16.00: Åbent for besøg på begge skibe.
Søndag den 29. maj
Kl. 14.00-16.00: Åbent for besøg på begge skibe.
Kl. 17.00: Nymfen P524 og følgeskib lægger fra kaj med tak for denne gang.
Store som små er velkomne til at kigge forbi.

Hvad er et adoptionsskib?

Der er tradition for, at søværnets skibe adopteres af kommuner. Formålet med adoptionerne er at knytte tætte bånd mellem skib og kommune. Når skibet anløber havnen i adoptionskommunen, bliver besætningen budt særligt velkommen, ligesom skibet inviterer byens borgere om bord til åbent skib. Samtidig er der også mulighed for at inddrage viden om skibets miljøindsats i praksis i undervisningen.

Næstved Marineforening fejrer 100 år

Besøget markerer samtidig Næstved Marineforenings 100-års jubilæum, som oprindeligt skulle fejres den 9. februar 2021, men blev udskudt pga. Corona. Lørdag den 28. maj er der derfor optog fra Næstved Havn til Gl. Ridesal i Grønnegade, hvor marineforeningen holder en reception.

Pressefoto