:

Der har været ekstra travlt i de hyggelige værksteder i Medborgerhus Næstved for at få de sidste kurve, tasker, krukker og malerier færdige til det store julemarked i Boderne den 13.-18. december. Her er alle velkomne til at komme ind og købe nogle af de flotte håndlavede ting og få en sludder om medborgerhusets aktiviteter over en kop gratis gløgg. Det er frivillige fra Medborgerhuset, der står for salget såvel som serveringen.

Medborgerhus Næstved holder til i den gamle skole på Sct. Peders Kirkeplads i Næstved og blev stiftet for to år siden af en lille gruppe frivillige. I dag har Medborgerhuset langt over hundrede medlemmer i alle voksenaldre, der fordeler sig i hobbyværksteder med keramik, træ, syning, strik, papir, maleri og pileflet. Desuden bliver der lavet arrangementer med fællesspisning, workshops, foredrag og udflugter for medlemmerne. Alt sammen drevet af frivillige. Huset er åbent for alle, når blot de er medlemmer af Medborgerhuset.