Center for Arbejdsmarked (CAM) søger til nytteindsatsen en vejleder, da deres nuværende medarbejder er gået på velfortjent pension efter mangeårig ansættelse.

Nytteindsatsen i Næstved er organisereret som en del af Næstved Job og Kompetence og en central del af CAM’s indsatsstrategi for de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet.

Sammen med de ledige udfører de praktiske opgaver samtidig med, at de motiverer den ledige til at være aktiv jobsøgende og hurtigst muligt at blive fri af offentlig ydelse.

Det kræver engagerende, vedholdende, inspirerende medarbejdere, der både bidrager til opfyldelse af nytteindsatsens formålsparagraf og viser vejen til selvforsørgelse.

Nytteindsatsen rummer op til 100 ledige. Succeskriteriet er at vende flest mulige i døren eller at perioden i nytteindsatsen – og dermed på offentlig forsørgelse – bliver kort.
De har i nytteindsatsen en stor berøringsflade og kontakt med mange ledige. Så gode koordineringsevner og overblik er vigtig.

Nytteindsatsen arbejder tæt sammen med kollegaerne på tværs af CAM, herunder sagsbehandlere, den øvrige aktive beskæftigelsesindsats, sanktion og administration.

Organiseringen i CAM er tværfaglig med selvledende teams i tæt samarbejde og vi ønsker, at nytteindsatsen fremadrettet fortsat skal være en betydelig del af den aktive beskæftigelsesindsats – og gerne i endnu højere grad. De er ambitiøse med deres bidrag og gode resultater. De søger derfor en kollega, der proaktivt har ambitioner om at videreudvikle nytteindsatsens bidrag til den aktive beskæftigelsesindsats – med et fælles mål om at nedbringe antallet af ledige på offentlig forsørgelse i Næstved kommune – samt at udfordre ”plejer” og komme med nye initiativer.

Til den videre udvikling af indsatsen søger de følgende faglige og personlige kompetencer:

kan kombinere udførsel af praktiske opgaver med vejledning af ledige.
har et godt øje for borgerens egne kompetencer og ressourcer.
kan multitaske og oversætte praktiske opgaver i nytteindsatsen til jobmuligheder for den ledige.
har fingeren på pulsen i det aktuelle arbejdsmarked.
kan vejlede til tekniker og metoder som forberedelse til samtaler med en coachende tilgang.
evner at sætte struktur på egen og omgivelsernes hverdag.
arbejder både selvstændigt og teambaseret.
er en tillidsskabende kollega med veludviklede samarbejdsevner.
har kørekort og evt. motorsavscertifikat.
har erfaring med brug af virksomhedsrettede redskaber så som virksomhedspraktik og løntilskud

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 21. marts 2021)

Foto: ABW