Dit Næstved har spurgt de nyvalgte og genvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen om deres betragtninger for det kommende år. Her svarer Rune Kristensen fra Konservative.

Hvor står Næstved stærkest?

Vi har et levende handelsliv og Sjællands stærkeste turismetilbud.

Dette skal vi have fokus på, så vi styrker Næstveds styrker. Næstved skal fortsat være Sydsjællands handelshovedstad, og vi skal dyrke turismemulighederne i hele kommunen med bl.a. flere overnatningsmuligheder.

Hvor er der ting der udfordrer os?

I dag pendler knap 16.000 mennesker ud af kommenen for at arbejde, mens kun knap 6.000 pendler til kommunen. Vi har altså masser af arbejdskraft – det er arbejdspladserne der mangler. Vi er faktisk en af de kommuner i landet med færrest private arbejdspladser pr. indbygger. Og det skal vi have lavet om på ved at tiltrække langt flere virksomheder til kommunen. Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver vækst og skatteindtægter. Og skatteindtægter finansierer velfærden.
Det skal være nemmere at være virksomhed i Næstved via positiv sagsbehandling, fokus på iværksættere, flere ressourcer til at rekruttere virksomheder og bedre dialog mellem borgere, virksomheder og kommune. Vi skal have en kulturændring, så den første sætning man møder i dialogen med kommunen lyder ”Hvad kan vi gøre for jer?

Hvis du skulle vælge 2 ting, som er det vigtigste fokus i 2022? Hvem/hvad og hvorfor?

• Styr på kernevelfærden: Vi skal sikre en god kommunal økonomi via vækst i det private erhvervsliv, så der er råd til at sikre gode skoler, ordentlige daginstitutioner og en værdig pleje og omsorg til vores ældre, syge og handicappede. Dette område vil møde mange udfordringer i de kommende år på grund af den demografiske udvikling, så det kræver politisk vilje at få opprioriteret den basale og nære velfærd, der i min bog er en kommunes vigtigste opgave.
• Klima, natur og bæredygtighed: Vi skal have fokus på at indfri kommunens vedtagne klimamålsætning om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990. Dette kræver, at alle udvalg tænker dette ind i det daglige arbejde og i alle beslutninger. Det vil jeg som formand for klima-, miljø- og friluftsturisme arbejde hårdt for.

 

Foto: Næstved Kommune