Tre lokale foreninger med hver deres fokus på natur, miljø og friluftsliv er blevet udvalgt som de bedste kandidater til Næstved Kommunes Grønne Pris. Læs mere om dem her, inden vinderen afsløres den 11. september.

Næstved Kommune uddeler i år Den Grønne Pris, som sætter fokus på klima, miljø, natur og friluftsliv.

Prisen uddeles til en borger, virksomhed eller organisation, som har gjort en særlig indsats.

Et bedømmelsesudvalg med borgmester Carsten Rasmussen i spidsen har udvalgte tre særligt gode kandidater, som vinderen skal findes iblandt. Kandidaterne har fokus på at forbedre naturen og vandmiljøet, samt at styrke friluftslivet. Desuden tager de ansvar for at udbrede viden om, hvordan vi passer på naturen og miljøet.

De tre kandidater er:

Næstved Sportsdykkerklub

Klubben står for oprydningsevents i Susåen, hvor der samles skrald op og forbipasserende opfodres til at deltage. Miljøbevidstheden fylder meget i klubben og indgår i uddannelsen af nye dykkere. Dykning styrker friluftslivet og klubben af fokus på at skabe interesse blandt de unge og styrke sammenholdet i klubben.

Sportsfiskerforeningen Fladså

Foreningen er med til at arrangere lystfiskerdage, med fokus på at få de unge interesseret i denne type friluftsliv. Det giver deltagerne et helt nyt natursyn, når de har fanget deres første fisk. Foreningen hjælper med at indsamle informationer om vandløbene, restaurere vandløb, etablere ynglepladser mv. Foreningen er med i den såkaldte Grusbande, som hjælper med til at genoprette ynglesteder for ørreder. Senest ved Kohave Møllerende.

Sydsjællands Golfklub

Klubben har skabt gode vilkår for dyre- og fuglelivet. Der er opsat 100 stærekasser og fem uglekasser. Bistader, urørt natur, blomsterenge, kvashegn mv. øger biodiversiteten. Der arrangeres fugleture i området for medlemmer og lokale. Der er mulighed for at affaldssortere ude på banen, og der sprøjtes så lidt som muligt. Klubben er i dialog med kommunen om etablering af en vandresti i området.

Prisen uddeles på Naturens Dag

Afsløringen af vinderen foregår søndag den 11. september 2022 kl. 15.00 i Rådmandshaven i Næstved mellem administrationsbygningen og Susåen.

Uddelingen sker som en del af fejringen af Naturens Dag og er åbent for alle. Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen og mulighed for at komme på rundvisning i Den Vilde Rådmandshave. Du kan læse mere om arrangementet her.

Pressefoto