Anzet A/S er netop en sådan konsulentvirksomhed, hvor konsulenterne har stor erfaring og viden, når både små og større virksomheder har brug for assistance ved ansættelser eller i alle øvrige typer personalespørgsmål. Anzet ligger i Sydsjælland centralt i Næstved på det skønne Axeltorv.

Virksomhederne, som er kunder hos Anzet kan have flere forskellige grunde til at benytte konsulenterne på Axeltorv som deres HR-afdeling eller som et supplement til deres eksisterende personalefunktion. Meget ofte er det en stor fordel for et firma, som søger velkvalificerede specialister, at lægge hele eller dele af ansøgningsprocessen og udvælgelsen af kandidater hos et eksternt rekrutteringsfirma, som har som kernekompetence at varetage rekrutteringen.

Det giver firmaet den tryghed, at Anzets konsulenter præcis ved, hvad der fagligt skal være til stede hos ansøgerne, og hvad der i de indledende drøftelser med kunden er aftalt, at der skal være opfyldt på ansøgernes CV. Samtidig er der en høj grad af sikkerhed for, at konsulenterne hos Anzet er 100% neutrale, og endelig spares der utrolig meget tid og ressourcer ved, at ikke hele proceduren ligger hos virksomheden, som hurtigt og effektivt skal bruge nye medarbejdere.

Langt fra alle virksomheder har ressourcer nok til at have ansatte til at varetage hele ansættelsesproceduren, men ligesom i den store virksomhed skal der også her ansættes medarbejdere af høj kvalitet. At outsource en del eller hele rekrutteringsopgaven vil kunne spare ressourcer på mange områder og vil samtidig sikre, at ansøgerfeltet bliver vurderet optimalt. Også i dette tilfælde, hvor det mindre firma samarbejder tæt med Anzets konsulenter, er kodeordene ”transparens”, ”åbenhed” og ”tryghed” gennem hele processen.

Besøg Anzet A/S på Facebook
Besøg Anzet A/S på LinkedIn