Næstved Kommunes budget for de kommende to år er netop blevet indgået mellem alle byrådets partier: Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er især de sårbare borgere, samt daginstitutioner og skoler, der bliver tilgodeset i Budget 2021 og 2022.

Derudover er der sat penge af til etableringen af en ny og attraktiv svømmehal, som alle kommunens borgere kan få glæde af. Der er samtidig fokus på erhvervslivets vilkår i Næstved ved bl.a. at fjerne dækningsafgiften i løbet af de næste to år.

– Vi har lagt vejen til en sikker fremdrift for Næstved ved alle at stå sammen om de næste to års budget. Vi har været tro mod den strategi, vi har haft hele byrådsperioden igennem, ved at holde fast i at børn og unge er fremtiden, at der skal skabes gode velfærdsløsninger og at satse på vækst i Næstved. Igen i år er det derfor vores børn og unge, der bliver tilgodeset, og vi har været så heldige også at kunne tilføre midler til det, vi kalder de sårbare områder – altså mennesker, der har brug for ekstra omsorg og hjælp. Jeg vil gerne sige tak til forligspartierne for, at vi igen i år har fundet sammen og på bedste demokratiske facon har forhandlet os til et sundt budget for 2021 og 2022. Jeg er naturligvis særlig glad og stolt over, at vi for første gang nogensinde har indgået et to-årigt budgetforlig. Det giver ro og kontinuitet i vores organisation, lyder det fra borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen.

Ekstra midler til sårbare områder
Partierne er enedes om at tilføre i alt 36 mio. kr. til Børn- og Unge-, Handicap og Psykiatri- samt Ældre-området. For eksempel er der afsat 5 mio. kr. til hjælp og støtte i eget hjem til voksne med psykiske problemer, og der afsættes 9 mio kr. til det særlige børne- og ungeområde.

Daginstitutioner og skoler
Det er fjerde år i træk, at budgetterne til skole og dagpasning forhøjes. I år er der bl.a. afsat midler til, at lærernes forberedelsestid øges, og at der kommer flere to-voksen-ordninger. Derudover bliver ordblinde-indsatsen i skolerne løftet, og samtlige elever i folkeskolen vil fremover komme på lejrskole.

For daginstitutionerne betyder det, at man hurtigere kan indføre minimumsnormeringer, og at to lukkedage bliver fjernet. I alt tilføres områderne 17 mio. kroner.

Næstved bygger
På anlægsområdet er den absolut største investering etableringen af den nye svømmehal.

Der er tilføjet yderligere 60 mio. kr. i dette budget, som sikrer otte 50-meter-baner i svømmehallen, som vil stå færdig ved udgangen af 2023 i Stenlængegårdsområdet i den nordlige del af Næstved. Man arbejder på at udvikle hele området, derfor er der også sat penge af til en ny daginstitution.

Desuden er der sat penge af til cykelstier, slidlag på vejene, m.m.

Det har vi lært af corona
God hygiejne er vigtigere end nogensinde, derfor er der sat 4 mio. kr. af til at fortsætte niveauet af rengøring, der blev forhøjet som konsekvens af corona, og desuden skal der ansættes en ekstra hygiejnesygeplejeske, som led i at sænke sygefraværet.

Derudover skal der investeres i flere digitale løsninger, så flere ting kan foregå effektivt og online.

Erhvervet prioriteres – dækningsafgiften går ned, og byggesagsgebyr halveres.
De senere år er dækningsafgiften af erhvervsejendomme reduceret fra 5 promille til nu 1 promille. Et flertal af forligspartierne er enige om at fjerne dækningsafgiften, så den i 2021 bliver på 0,5 promille og helt bliver udfaset i 2022. Derudover bliver taksterne for byggesagsgebyrer halveret for at understøtte bosætning og bedre vilkår for erhvervslivet.

Der er desuden sat penge af til at øge antallet af el-biler i kommunen og til en whistleblower-ordning, der skal etableres sammen med en borgerrådgiverfunktion. Til gengæld skal der spares 2 mio. kr. på eksterne konsulenter.

Pressefoto