I parken mellem Susåen og Herlufsholm Kostskoles bygninger står skolens grundlæggere, Herluf Trolle og Birgitte Gøye, udskåret i træ, og ser op mod den skole, som var deres livsstykke. Det er den lokale kunstner Jens Andersen, som også har udskåret munkene på Munkebakken, som står bag dette flotte monument.

Birgitte Gøye mødte formentlig sin mand Herluf Trolle, mens de begge var ved hoffet. I forbindelse med lensreformerne, hvis formål var at samle kronens godsbesiddelser, ønskede Frederik 2. at få Hillerødsholm som krongods, og ægtefællerne mageskiftede deres hovedgård med kronen. I stedet fik de Skovkloster ved Næstved, som de omdøbte til Herlufsholm.

Trolle, der var rigets øverste admiral, såredes i et af Syvårskrigens søslag og døde. Birgitte Gøye er især kendt for den skole for “ædlinger og andre ærlige mænds børn i Danmarks rige”, som de stiftede på Herlufsholm. Bestræbelserne for at skabe en sådan uddannelsesinstitution udsprang af den kristne humanisme, som var grundstenen i begge ægtefællers livssyn. 

Dit Næstved var fik taget disse stemningsbilleder på en regnvejrsdag, hvor Birgitte og Herluf besigtiger renoveringen af skolebygningen. 

Læs meget mere om Birgitte Gøye og Herluf Trolle her.