Så er efterårets brochure klar med AOF Næstved og Susålandets mange kursus tilbud. Brochuren bliver husstandsomdelt i Næstved og omegn kan også afhentes i AOF Riddergade 16 og på biblioteket. 

Se også de mange kursustilbud på aftenskolens hjemmeside.