Fra 1. april 2021 udvider kommunerne i AffaldPlus-området åbningstiden for de morgenfriske kunder på de 6 største genbrugspladser. Allerede fra kl. 7.00 på hverdage kan kunderne nu aflevere affald, og på den måde kan fx håndværkere få tømt bilen inden dagens øvrige opgaver.

En erhvervsvenlig åbningstid på genbrugspladsen er ifølge Dansk Industri fra kl. 7.00-17.00 på hverdage. Derfor udvider kommunerne og AffaldPlus nu åbningstiden på hverdagsmorgener på de seks største genbrugspladser – vel og mærke uden at forringe åbningstiden ’i den anden ende’. Her holder vi nemlig fortsat åbent til kl. 18.00, så man også har mulighed for at tømme bilen, efter dagens dont er overstået.

Det er Dansk Byggeris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, som har fået AffaldPlus’ seks ejerkommuner til i særlig grad at rette opmærksomheden mod erhvervslivets muligheder, når det gælder aflevering af affald. Og spørger man Dansk Industri1 om, hvad der er gode vilkår for erhvervsaffald, er meldingen klar: Hold tidligt åbent på genbrugspladsen og opkræv betaling pr. besøg via nummerpladeaflæsning. Sidstnævnte har kommunerne sammen med AffaldPlus allerede i en lang årrække kørt med, og er virksomheden registreret som Pluskunde, er det endda muligt for virksomhederne at opnå flere fordele. Derfor var det åbningstiderne, der skulle kigges nærmere på for at imødekomme erhvervslivet yderligere.
”Det er vigtigt for AffaldPlus, at virksomhederne oplever vores kommuner som et attraktivt sted at drive virksomhed i. Og et vigtigt parameter her er, at det skal være nemt og fleksibelt at komme af med affaldet. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde den ekstra åbningstime på genbrugspladsen, som gør det nemmere for især håndværkere og andre små selvstændige virksomheder at få dagligdagen til at hænge sammen”, siger bestyrelsesformand i AffaldPlus, Poul A. Larsen.

Vigtigt med god vejledning

Kommunerne er sammen med AffaldPlus i gang med at kigge på muligheden for at holde døgnåbent på nogle af genbrugspladserne. Erfaringsmæssigt ved man dog andre steder fra, at døgnåbent kan øge risikoen for fejlsorteringer. Derfor er der behov for yderligere undersøgelse af denne mulighed, siger chef for genbrug i AffaldPlus, Camilla Bjerg Pedersen: ”Vi har et dygtigt korps af uddannede genbrugsvejledere, hvis fornemmeste opgave er at vejlede kunderne til den rigtige sortering. Hvis vi ikke møder kunderne på pladsen, kan vi ikke rådgive dem om, hvordan de afleverer deres affald, så flest mulige materialer kan genanvendes. Og den chance vil vi ikke forpasse, for vi har alle interesse i, at mest muligt af affaldet bliver recirkuleret og genanvendt i nye produkter”, siger Camilla Bjerg Pedersen.

Pluskunder får flere fordele

Alle virksomheder betaler for brugen af genbrugspladserne i AffaldPlus-området via nummerpladeaflæsning på pladserne. Et besøg koster i 2021 kr. 166,- ekskl. moms og evt. farligt affald, som opkræves særskilt. Virksomheder kan gratis oprette sig som pluskunder. Det giver bl.a. adgang til at følge sine besøg på pladserne online og en række andre fordele. Læs mere på affaldplus.dk/pluskunde.

Disse seks genbrugspladser holder fra 1. april 2021 åben fra 7.00-18.00 på hverdage:
• Haslev
• Næstved
• Ringsted
• Slagelse
• Sorø
• Vordingborg

I weekenden holdes der fortsat åbent fra kl. 9.00-17.00.

Foto: ABW