Kan du lide at arbejde med udvikling og skabe forandring i menneskers liv ved fysioterapeutisk tilrettelagt træning, vejledning og sparring, så den enkelte borger kan se sin egen fremtid på arbejdsmarkedet, så er du måske deres nye fysioterapeut.

De søger en ny kollega i deres sundhedsfaglige team, Næstved Job og Kompetence (JOK), som er en del af Center for Arbejdsmarked. De arbejder i tværfaglige samarbejdsteams, hvor de sammen med borgeren tilrettelægger den enkelte borgers udvikling og rehabilitering. Indsatsen er for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Vil du gøre en forskel i tæt tværfagligt samarbejde med den enkelte borger med fokus på borgerens kompetencer og ressourcer, så er du måske deres kommende kollega.

De arbejder med alle beskæftigelseslovens målgrupper og modtager mange borgere med meget forskelligartede komplekse udfordringer udover ledighed.

I det daglige vil du indgå i et tværfagligt team bestående af jobkonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere, hvor vi har stort fokus på at udvikle borgerens kompetencer med det formål, at opnå det rette jobmatch, så borgeren opnår fornyet varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus er en helhedsorienteret indsats målrettet den enkelte.

Metoderne kan være regulær fysisk træning, gruppebaseret indsats og emneoplæg, rundbordssamtaler, handleplaner, samt at iværksætte erhvervs- og virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med jobkonsulenten og de omkringliggende arbejdsgivere.

De arbejder i et fællesreflekterende miljø, hvilket er afgørende for både borgerens udvikling, samt deres egen faglige, metodiske og personlige udvikling. De ønsker at kunne indgå i de opgaver, som arbejdsmarkedspolitikken sætter fokus på, hvorfor du skal være indstillet på at arbejde udviklingsorienteret med arbejdsmarkedsområdets kontinuerlige forandringer. De er et team i konstant bevægelse med en bred metodefrihed, hvorfor du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres indsatser og dermed det daglige arbejde med borgerne. Du skal derfor gerne kunne se muligheder, være løsnings- og resultatorienteret, samt kunne arbejde struktureret med mange bolde i luften.

De søger følgende kompetencer til den videre udvikling af indsatsen:

Du kan planlægge og udføre træning i motionscenter med fokus på progression og udvikling
Du kan vejlede borgeren, evt. ved relevante gruppeoplæg, f.eks. smertetackling, sygdomsforståelse, afspænding og livsstilsemner
Du er i løbende dialog med borgeren og dine samarbejdspartnere om en realistisk plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Du kan dokumentere borgerens opnåede resultater, f.eks. funktionsbeskrivelser for at belyse udviklingsmuligheder, trods somatiske problemstillinger
Du ser skriftlig dokumentation, som et naturligt arbejdsredskab
Du trives i et tværfagligt miljø, hvor egen faglighed både kan udfordres og suppleres af andres
Du bidrager til en organisation i udvikling med nye arbejdsformer og projekter
Du har en inddragende tilgang til borgeren, som ofte står i en vanskelig situation med begrænsende forudsætninger
Du har høj grad af ansvarlighed, engagement, overblik og psykisk robusthed

De forventer, at du
• har grunduddannelse som fysioterapeut og meget gerne solid fysioterapeutisk erfaring
• har gyldigt kørekort.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 9. august 2021)

Foto: ABW